Hopp til innhold

fra oikos.no

Prinsippene for økologisk landbruk på norsk

Det norske økologiske miljøet, med NORSØK i spissen, har fått IFOAMs prinsipper for økologisk landbruk oversatt til norsk. De ble vedtatt av IFOAM i 2005.Dette er de internasjonale prinsippene for økologisk landbruk: 

ØKOLOGI

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å  bevare dem.

HELSE

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.

RETTFERDIGHET

Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

VARSOMHET

Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og fremtidige generasjoner.Les mer i vår brosjyre om de fire prinsippene. Brosjyren kan bestilles her.

IFOAM er en verdensomspennende paraplyorganisasjon for økologisk landbruk, der Oikos, Debio og NORSØK er medlem fra Norge. Prinsippene danner grunnlag for utarbeidelse av de såkalte "Basic Standards" og videre de nasjonale regler og forskrifter for økologisk landbruksproduksjon.

Tilbake til toppen