Hopp til innhold
Fra oikos.no

Se opptaket av debatten: Hvor sunn er økologisk mat?

En ny stor metastudie publisert i British Journal of Nutrition konkluderer: På mange områder er økologisk mat sunnere. Lederen for studiene, professor Carlo Leifert, presenterer funnene her.

Basert på en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) tidligere i år, slo flere aviser fast at økologisk ikke er sunnere. Hva VKM egentlig sa, var at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap for å konkludere på dette området. Men har vi ikke det? Velkommen til seminar og debatt på Litteraturhuset tirsdag 23. september kl. 18:00 - 21:00

Du kan se opptaket av hele seansen. Opptaket er delt i fem blokker:

1)Velkomst og innledning av Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge
2)Presentasjon av professor Carlo Leifert, University of Newcastle
3)Presentasjon av seniorforsker dr. Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
4)Presentasjon av professor dr. med. Jan Alexander, Folkehelseinstituttet
5)Paneldebatten med innlederne, med Regine Andersen som ordstyrer.

Forhåndsomtale og bakgrunn for debatten

I sommer ble en ny stor metastudie publisert i British Journal of Nutrition med en tydelig konklusjon. På mange områder er økologisk mat sunnere, sier den. Lederen for metastudien kommer til oss for å presentere funnene. I tillegg får vi en presentasjon av Folkehelseinstituttes nye studie som viser positive effekter av økologisk mat i svangerskap.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) presenterer sine funn og deretter blir det debatt mellom innlederne og med salen.

Deltakere:

Professor Carlo Leifert, University of Newcastle

Seniorforsker dr. Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Professor dr. med. Jan Alexander, VKM/Folkehelseinstituttet

Ordstyrer er daglig leder i Oikos - dr. Regine Andersen.

Arrangører: Oikos - Økologisk Norge i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio og Biologisk-dynamisk Forening. Arrangementet er støttet av Landbruksdirektoratet og er en del av ØKOUKA 2014.

Arrangementet er gratis og foregår på engelsk.

Seminaret sendes direkte på nett og kan sees her fra kl. 18:00

 

Les mer om:

Meta-studien om effektene av økologisk mat for helse, presentert av professor Carlo Leifert

Studien om effekter av økologiske grønnsaker i svangerskapet, presentert av dr. Anne Lise Brantsæter

Rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, presentert av professor Jan Alexander

Diskusjonen rundt rapporten fra Vitenskapskomiteen og dokumentasjon presentert av dr. Regine Andersen

Tilbake til toppen