Hopp til innhold
fra oikos.no

Ny studie: Betydelig mer næringsstoffer i økomat

Med økologisk mat får du i deg mer sunne antioksidanter og mindre giftig kadmium og sprøytemiddelrester. Dette viser en ny stor vitenskapelig analyse, basert på 343 fagfellevurderte publikasjoner.

Økologiske matvarer inneholder høyere nivåer av sunne antioksidanter og lavere nivåer av giftige tungmetaller og sprøytemiddelrester. Dette er hovedkonklusjonen i den mest omfattende vitenskapelige analysen hittil.  Analysen har i hovedsak sett på studier av økologisk korn, frø, frukt og grønnsaker. Resultatene ble publisert av Cambridge University Press i The British Journal of Nutrition nå i juni.

Viktig forbrukerinfo

Når du velger mat som er produsert i henhold til økologiske standarder, kan du få et økt inntak av antioksidanter som knyttes til bedre helse, uten økt kaloriinntak.

- Dette er en viktig opplysning til forbrukerne, mener forskerne ifølge britiske The Guardian.  - Med større næringsinnhold og antioksidant-tetthet, kan hver munnfull av økologisk frukt og grønnsaker bety mer for helsa, samlet sett, mener de.

Mer av det sunne

Studien har funnet høyere konsentrasjoner av en rekke viktige antioksidanter.

Mange av disse forbindelsene har tidligere vært knyttet til en redusert risiko for kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, nevrodegenerative sykdommer og visse kreftformer.

- Denne studien ble publisert nå i juni, altså etter at Vitenskapskomiteen for mattrygghet la fram sine funn i april i år, sier ernæringsfysiolog Kari Tande-Nilsen i Oikos. – Utfra det forskerne har funnet, kan det å velge økologisk frukt, grønt og korn gi viktige bidrag til en bedre helse for folk flest, mener Tande-Nilsen.

Fem pluss to

Analysen er basert på så mange som 343 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner. Signifikante forskjeller ble også påvist for andre viktige stoffer som f.eks mineraler og vitaminer.

Det internasjonale teamet som står bak det omfattende arbeidet, mener at deres funn tyder på at å bytte til økologisk frukt og grønnsaker kan gi de samme fordelene som å øke de anbefalte "fem om dagen" med en til to ekstra porsjoner.

Mindre av det usunne

Studien finner også at innholdet av tungmetallet kadmium, som er giftig for mennesker, var betraktelig lavere i økologisk mat sammenliknet med konvensjonell. Også forekomsten av sprøytemiddelrester var, naturlig nok, betydelig lavere i økologisk mat. Det samme gjelder forekomsten av nitrat og nitritt. Disse funnene er konsistente på tvers av regioner og dyrkingssesonger.

Dyrkingen påvirker maten

- Det viktigste med denne store analysen er at den knuser myten om at hvordan vi dyrker ikke påvirker kvaliteten på maten vi spiser. Nettopp derfor er en reell valgfrihet et viktig forbrukerkrav. Vi vil ha rett til å velge å kjøpe økologisk mat for å ta vare på vår egen helse, avslutter ernæringsfysiolog Kari Tande-Nilsen i Oikos.

Sammendrag av rapporten

 • Gir en oppdatert analyse av næringsinnholdet i økologisk dyrkede matvarer, sammenlignet med konvensjonelt produserte.

 • Er basert på 343 fagfellevurderte publikasjoner, med fokus på økologiske korn og frø, frukt og grønnsaker.

 • Søker å identifisere og kvantifisere forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle avlinger av korn, grønnsaker og frukt og foredlede produkter som oljer, vin og babymat, basert på en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig litteratur og data.

 • 50% av publikasjonene er publisert etter 2006.

 • Undersøkelsen har avdekket følgende forskjeller:

  • Høyere konsentrasjoner av antioksidanter,

  • Lavere nivåer av kadmium, nitrat og nitritt,

  • Mindre plantevernmiddelrester.

 

Les mer om tungmetaller og helse hos Folkehelseinstituttet.

Kilde: British Journal of Nutrition

Hele databasen i denne analysen er fritt tilgjengelig på nettet til Universitetet i Newcastle.

Se også omtale av studien på agropub.no

 

Tilbake til toppen