Hopp til innhold
fra oikos.no

Økologisk mat er naturligvis bærekraftig

Systematisk fusk med forskningsfakta kombinert med fri fantasi, er offentlige karakteristikker av danske Bjørn Lomborgs påstander om økologisk mat og landbruk. Han har også tyngden av internasjonal forsking mot seg.

Danske Bjørn Lomborg hevder i Aftenposten 31. august at økologisk produksjon i stor skala vil kreve enorme landområder og sende folk i sultedøden. Ikke er det bedre for miljø og dyrevelferd heller, og det finnes ikke fordeler for helsa.
Oikos- Økologisk Norge svarte med et innlegg 2. september. Det kan du lese her med linker til forskning og rapporter.

Artikkelen som Aftenposten trykket ble opprinnelig publisert i Berlingske 13. august og ble kraftig tilbakevist i både Berlingske og Politiken som systematisk fusk med forskningsfakta og fri fantasi. Lomborg er en profilert klimaskeptiker og kjent for å plukke forskningsfunn ut av sine sammenhenger for å underbygge egne påstander.

Matsikkerhet med økologisk produksjon

Den mest alvorlige påstanden fra Lomborg er at økologisk produksjon vil kaste tusener av mennesker ut i sultedød. Her har han tyngden av internasjonal forsking mot seg. Økologiske metoder gir høyere avlinger der de fattige bor. FNs spesialrapportør for retten til mat har derfor anbefalt økologisk jordbruk som en viktig strategi mot sult.

På den andre siden har FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) alarmert om at 1/3 av verdens matjord er moderat til alvorlig skadet. Jordbruk er viktigste årsak. Flere internasjonale studier viser at produktivitetsveksten stagnerer i sentrale korndyrkingsområder. FNs klimapanel slår fast at det intensive jordbruket ikke er robust til å tåle framtidens klimaendringer.

I vår del av verden har økologisk jordbruk fortsatt noe lavere avlinger. Men på sikt vil økologisk landbruk gi mer mat til verdens befolkning. Dette slår en fersk internasjonal forskningsrapport fast. Grunnen er blant annet at økologiske metoder tar vare på matjorda, bygger jordfruktbarhet og er mer robust mot klimaendringer.

Økologisk tar vare på miljøet

Forskning viser også at artsrikdommen er langt høyere på økologisk drevet jord. For pollinerende insekter er økologiske gårder et fristed uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Økologiske dyrkingsmetoder tar også vare på et stort mangfold av jordorganismer som bidrar til at organisk materiale omdannes til humus. De gjør jorda fruktbar og øker dens evne til å holde på vann og binde karbon fra lufta. Det blir heller ingen avrenning av kjemisk-syntetiske sprøytemidler til grunnvann og vassdrag, noe som er et stort problem mange steder i verden.

Naturlig plantevern

Lomborg framsetter voldsomme påstander om sprøytemidler i økologisk produksjon. Faktum er at kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt og at det i Norge finnes 23 godkjente naturpreparater som kan tillates i økologisk produksjon dersom alt annet er dokumentert forsøkt. Stoffene er raskt nedbrytbare og ikke klassifisert som miljø- eller helseskadelig. I praksis er de knapt i bruk. Det selges f.eks. i gjennomsnitt ca 3 kilo virkestoff pyretrin i året, hovedsakelig til private hager og knapt til matproduksjon. Til sammenligning selges det 883 tonn sprøytemidler til konvensjonelt landbruk. Mattilsynet finner sprøytemiddelrester i nesten 60 % av den konvensjonelle maten, mens det knapt kan påvises slike rester i økologisk mat.

Fordeler for helsa

Flere tunge metastudier/rapporter, inkludert fra vår egen Vitenskapskomite for mattrygghet konkluderer med at økologisk mat generelt har mer næringsstoffer og bioaktive forbindelser, slik som C-vitaminer, antioksidanter, omega-3 og CLA fettsyrer. Dessuten har maten knapt sprøytemiddelrester og kunstige tilsetningsstoffer er forbudt. Forskning indikerer at økologisk mat blant annet kan ha gunstig effekt på immunforsvaret, risiko for atopiske sykdommer, hormonbalanse og risiko for svangerskapsforgiftning.

Høyere standard for dyrevelferd

Lomborgs kritikk av økologisk dyrevelferd faller på sin egen urimelighet. Det er høyere standarder for plass, utegang, lys, fôr og kort sagt alt som har med dyrevelferd å gjøre.

 

Økologiske jordbruk – med framtiden foran seg
Norsk landbruk støtter opp under utvikling av økologiske metoder fordi det fører hele landbruket i en mer bærekraftig retning.  Vi som jobber på feltet ønsker oss langt mer forskning, og vi ønsker oss kritikere som holder seg til fakta og bidrar konstruktivt til utviklingen av en jordbruksform som åpenbart har framtiden foran seg.

 

Les her innlegget slik det er lagt ut på Aftenposten sine sider den 2. september

Les her Direktør Paul Holmbeck i Økologisk Landsforening sitt svar i Berlingske.

Les her en journalistisk faktasjekk av Lomborg i Politiken

Her er alle linker som underbygger innlegget samt en del henvisninger til int. rapporter og uttalelser:

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (United Nations Environment Programme/ Division of Early Warning and Assessment)

Towards a green economy/ Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (United Nations
Environment Programme)

Trade and environment review 2013 Wake up before it is to late. (UNCTAD, United Nations Conference on Trade And Development)

From uniformity to diversity / A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems (International Panel of Experts on Sustainable Food systems, IPES)

Secretary-General's Message for 2015 (FN)

Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter (United Nations General Assembly)

Recent patterns of crop yield growth and stagnation (NATURE COMMUNICATIONS)

Organic Agriculture and Food Security in Africa (United Nations Conference on Trade and Development United Nations Environment Programme)

FAO: ‘Soils are our silent allies in food production (FAO Regional Office for Europe and Central Asia)

Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Tilbake til toppen