Hopp til innhold
fra oikos.no

Mange fordeler ved økologisk mat

- Rapporten om økologisk mat som ble lagt fram av Vitenskapskomiteen for matrygghet (VKM), trekker fram mange positive fordeler med økologisk mat, sier Regine Andersen, i Oikos – Økologisk Norge.

 

Lytt til daglig leder Regine Andersen som diskuterer økologisk mat, sprøytemidler og VKM-rapporten på NRK Her og Nå, 30. april 2014 (velg pkt 9 eller spol til 38m15s):
http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/dmnh01008614/30-04-2014#t=38m7s

 

- Vi setter pris på den omfattende rapporten som Vitenskapskomiteen for matrygghet (VKM) la fram i dag, sier Regine Andersen.

– Den fastslår mange fordeler knyttet til økologisk mat, selv om forskerne i VKM ordla seg svært forsiktig i dagens presentasjon, sier hun.

 

Gunstig for helsen
- På bakgrunn av forskningsmaterialet som foreligger per i dag, kan ikke rapporten bevise at økologisk mat har positive helseeffekter. Det betyr likevel ikke at økologisk mat ikke er gunstig for helsen, sier Regine Andersen.

- Vi mener at mange fordeler ved økologisk mat knyttet til ernæring, dyrehelse og dyrevelferd ble underkommunisert i presentasjonen i dag. Dette håper vi kommer fram i den videre formidlingen av rapporten, sier Andersen.

 

VKM-rapporten trekker fram mange positive forhold ved økologisk mat og matproduksjon:

 

Fravær av sprøytemiddelrester (delrapport 5)

 • Det er forbudt å bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler i økologisk produksjon.
 • Det er generelt færre og vesentlig lavere verdier av sprøytemiddelrester i økologisk mat.
 • Rapporten trekker fram at det ikke finnes en etablert metode for å måle risiko ved kombinasjonseffekter av flere ulike sprøytemidler.

- I lys av usikkerheten knyttet til kombinasjons- og langtidseffekter av sprøytemidler, må det ansees som gunstig at man ikke eksponeres for sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer om man spiser økologisk mat, uttaler Andersen.

 

Flere gunstige næringsstoffer i økologisk mat (hovedrapporten)

 • Høyere innhold av vitamin C og antioksidanter i økologisk frukt og grønt.
 • Flere gunstige fettsyrer i økologisk melk og kjøtt.

Fravær av uønskede stoffer i økologisk mat (hovedrapporten)

 • Det er påvist mindre mengde soppgifter (mykotoksiner) i enkelte økologiske produkter (særlig korn)

Positive indikasjoner for human helse (delrapport 3)

 • Noen studier viser at økologisk mat kan ha positiv effekt på immunsystemet
 • Mødre som konsumerer økologiske animalske produkter har morsmelk med større innhold av betennelseshemmende fettsyrer
 • To studier fant mindre sprøytemiddelrester i urin hos amerikanske barn som spiste økologisk mat

- Generelt er det svært vanskelig å måle helseeffekter, og det er gjort ytterst få studier på området. Derfor har forskerne foreløpig ikke grunnlag for å si noe sikkert, framholder Andersen.

 

Økologiregelverket gir bedre dyrevelferd (delrapport 2)

 • Økologisk storfe og gris har større plass, tilgang til beite og uteområder
 • Økologisk fjørfe har bedre plass, det brukes saktevoksende raser i produksjonen av slaktekylling, de har høyere andel grovfôr og har naturlig lys

Dyrehelse (delrapport 2)

 • Økologisk storfe har mindre jurbetennelse og fruktbarhetsproblemer, men litt større forekomst av melkefeber (delrapport 2 om dyrehelse og dyrevelferd)
 • Lavere medisinbruk i økologisk husdyrhold

 

VKM vurderte ikke miljø og bærekraft
Det lå ikke i Mattilsynets mandat at VKM skulle vurdere miljø og bærekraftaspektene ved økologisk landbruk. Miljø er hovedgrunnen til at regjeringen har et mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk.

 

- Denne rapporten i seg selv har belyst viktige sider ved økologisk mat og landbruk, samtidig som det er viktig å huske på at den ikke er en helhetsvurdering av økologisk matproduksjon. Vi mener at rapporten gir et godt grunnlag for å utvikle økologisk landbruk videre, avslutter Andersen.

 

På Agropub.no listes opp mange miljøfordeler med økologisk landbruk.

Tilbake til toppen