Hopp til innhold
Fra Oikos.no

Klare fordeler med økologisk melk og kjøtt

Bytter du om fra vanlig til økologisk melk og kjøtt i kostholdet, økes inntaket av viktige omega-3-fettsyrer med nesten 50 prosent, uten økning i inntaket av kalorier og mettet fett.

En ny, omfattende metaanalyse som publiseres i dag i British Journal of Nutrition, viser at det er klare ernæringsmessige fordeler ved økologisk melk og kjøtt, sammenliknet med vanlige, konvensjonelle melk- og kjøtt-produkter. Dette fremkommer i en pressemelding fra NIBIO på Tingvoll, der seniorforsker Håvard Steinshamn er en av forskerne i den internasjonale forskergruppen som står bak studien.

Mer av det gode

Melk og kjøtt fra økologiske dyr inneholder 50 prosent mer Omega-3-fettsyrer enn melk og kjøtt fra vanlige dyr. Økomelka inneholder også 40 prosent mer av gunstig konjugert linolsyre (CLA) og noe høyere konsentrasjoner av jern, E-vitamin og noen karotenoider.
– Det meste av dette kan ha direkte betydning for folkehelsen, sier ernæringsfysiolog Inge Lindseth i Oikos – Økologisk Norge. – Omega-3-fettsyrer er knyttet til beskyttelse mot hjerte-karsykdom og spiller også en viktig rolle for hjerne- og synsfunksjon. Jernmangel er relativt vanlig i Norge, og E-vitamin er det også flere nordmenn som ikke har optimalt inntak av, forklarer han.

Mindre av det dårlige

Mange av disse forskjellene skyldes driftsmåten i det økologiske husdyrholdet, med beitebruk og mye grovfôr til dyr som produserer mjølk og kjøtt. Dette er nedfelt i regelverket for økologisk produksjon.
Studien konkluderer også med at økologisk kjøtt hadde noe lavere konsentrasjon av to metta fettsyrer, myristinsyre og palmitinsyre. Begge er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og andre kroniske sykdommer, ifølge våre myndigheter.

Bør doble omega-3

– Vesteuropeisk kosthold er kjent for å ha for lavt nivå av omega-3 fettsyrer, forklarer professor i mat og humanernæring, Chris Seal, ved universitetet i Newcastle, som har deltatt i arbeidet. Det europeiske organet for mattrygghet, EFSA, anbefaler at vi dobler omega-3-inntaket.
– Det er en sammenheng mellom inntak av omega-3 fettsyrer og reduksjon av hjerte- og karsjukdommer, forbedret nevrologisk utvikling og funksjon, og bedre immunfunksjon, sier professoren.

Variert kosthold viktig

I følge denne rapporten er det noe mindre jod i økologisk melk enn i ordinær melk.
– Forskjellen det er snakk om kan dekkes inn med en torskefilet per uke dersom man drikker en halv liter melk per dag, mener Oikos’ ernæringsfysiolog Inge Lindseth. – Med et variert, lavraffinert og økologisk kosthold som inkluderer fisk, vil de aller fleste lett kunne få tilstrekkelige mengder av jod, sier han.

Omfattende metaanalyse

Denne studien er den mest omfattende systematiske metaanalysen i sitt slag. Den er utført av en internasjonal gruppe av eksperter, ledet av professor Carlo Leifert, ved Universitetet i Newcastle, Storbritannia.
Ekspertene gikk gjennom 196 vitenskapelige artikler om melk og 67 artikler om kjøtt fra store deler av verden. De fant klare forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt produsert melk og kjøtt, spesielt i sammensetninga av fettsyrer og i innholdet av noen essensielle mineraler og antioksidanter.

Ingen tvil om forskjeller

Arbeidet tok utgangspunkt i tidligere studier av forskergruppa, som består av eksperter fra Storbritannia, USA, Frankrike, Italia, Sveits og Polen, der en undersøkte innholdsstoffer i økologiske og konvensjonelle matplanter.
– Vi har vist at det uten tvil er forskjeller i innholdsstoff mellom økologisk og konvensjonell mat. Til sammen indikerer de tre studiene på henholdsvis plantekost, kjøtt og melk at å gå over til å spise økologisk frukt, grønnsaker, kjøtt og meieriprodukt gir signifikant høyere mengder antioksidanter og omega-3 fettsyrer i kosten, konkluderer professor Leifert.
Den forrige studien, som også ble publisert i British Journal of Nutrition, viste at økologiske vekster og plantebasert mat har opptil 60 prosent høyere innhold av viktige antioksidanter og inneholdt mindre av det toksiske tungmetallet kadmium, enn konvensjonelt dyrkede vekster.

Mer forskning trengs

Forskerne understreker at det bare er noen få studier som sammenlikner økologisk og konvensjonelt kjøtt. Derfor kan selv signifikante resultater inneha en stor grad av usikkerhet.
– At det nå er flere mor/barn- kohortstudier som viser en sammenheng mellom inntaket av økologisk mat og positive helseeffekter, illustrerer hvorfor det er viktig å undersøke sammenhengen mellom hvordan vi produserer maten og helsa vår, mener professor Leifert.
– Vi trenger mange flere, godt designede forsøk og studier før vi presist kan bestemme forskjeller i næringsinnhold i kjøtt fra ulike husdyrslag. Også for mange andre ernæringsmessige viktige stoffer, som vitaminer, mineraler, toksiske metaller og rester av sprøytemidler, har vi per dags dato for lite data til å gjøre gode sammenligninger.

Ønsker debatt

Forfatterne av denne studien ønsker fortsatt offentlig og vitenskapelig debatt om dette viktige temaet. Hele databasen som er laget og brukt i denne analysen, er fritt tilgjengelig på Universitetet i Newcastle sin hjemmeside til nytte for eksperter og for offentligheten.

Artikkelen i BJN finner du HER

Norsk mediekontakt er seniorforsker Håvard Steinshamn i NIBIO.

 

Tekst og foto: Marit G. Wright

Tilbake til toppen