Hopp til innhold

Biomangfold

Vi lager kokebok!

...og søker barneskoler som vil pilotere den!

Visste du at det finnes mange hundre forskjellige norske eplesorter, eller at alt korn i verden opprinnelig stammer fra ville gressplanter? Gjennom økt bevissthet rundt maten opprinnelse og hvorfor det er viktig å ta vare på et stort mangfold av arter, sorter og raser, ønsker Økologisk Norge å påvirke en ny generasjon til å bevare det spiselige biomangfoldet for framtiden.   

Gjennom tverrfaglig tilnærming, historiefortelling og gode oppskrifter ønsker vi å bidra til at barn og unge skal få økt kunnskap om hvorfor det er viktig å bevare et stort, spiselig mangfold.

Spis det, ikke mist det!

De siste hundre årene har vi mistet et stort spiselig mangfold av både plantevekster og husdyr!  Det genetiske mangfoldet i matplanter og husdyrraser er selve livsgrunnlaget vårt på jorda, grunnlaget for matsikkerheten. Å ta vare på frø og arter som gir motstandsdyktighet mot klimaendringene bidrar også til framtidig matsikkerhet.  

 

Hvis bonden skal dyrke eldre kulturplanter og bevare eldre husdyrraser er vi som forbrukere nødt til å spise dette mangfoldet. Økologisk Norge er derfor i gang med å utvikle en kokebok for barnetrinnet som skal inspirere barn og unge til å ta i bruk gamle kornsorter, rare poteter, grønnsaker i alle regnbuens farger og hardføre, bevaringsverdige husdyrraser. Gjennom tverrfaglig tilnærming, historiefortelling og gode oppskrifter ønsker vi å bidra til at barn og unge skal få økt kunnskap om hvorfor det er viktig å bevare stort spiselig biomangfold.  

 

Vi søker nå pilotskoler på Østlandet* som kan tenke seg å teste ut kokeboka vår. Underviser du i mat og helse og kan tenke deg å teste ut kokeboka? Ta kontakt på post@okologisknorge.no for mer informasjon. 

 

Prosjektet biologisk mangfold fra gård til gaffel er støttet av Sparebankstiftelsen. 

 

*Ferdig kokebok blir tilgjengelig for hele landet, men selve piloteringen skjer på Østlandet.

Tilbake til toppen