Hopp til innhold
ØKOUKA 2020

La oss feire jorda og maten

I ØKOUKA feirer vi det bærekraftige landbruket. For med jorddekke, grønngjødsling og omtanke for den levende jorda, er de økologiske og regenerative dyrkingsmetodene i ferd med å endre matproduksjonen vår.

Vi vet nå at vi må drive jorda vår på en langt mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag. Vi vet også at alt vi mennesker foretar oss påvirker miljøet, naturen, meitemarken og resten av mikrolivet i jorda. På samme tid lærer vi stadig mer om hvordan dyrkingsmetodene må endres for at vi skal ta vare på og bygge en robust jord. 

Det økologiske, regenerative jordbruket rommer løsningen på utfordringene verden står overfor. For med metoder som jorddekke, rotasjoner av dyr og planter, grønngjødsling og minimal forstyrrelse av jorda kan bonden ta vare på biologisk mangfold, jordhelse og miljø og samtidig høste gode avlinger i generasjoner. For en mulighet!  

Hvis du og jeg engasjerer oss, kan vi ta ansvar for hvordan maten vår blir dyrket.

Det økologiske, regenerative jordbruket styrker det biologiske mangfoldet og de organismene i jorda som gjør den robust og fruktbar. Foto: Marit Lundby
Det økologiske, regenerative jordbruket styrker det biologiske mangfoldet og de organismene i jorda som gjør den robust og fruktbar. Foto: Marit Lundby

Grip muligheten 

Så la oss reparere og regenerere! La oss heie frem de bøndene som dyrker mat i et kretsløp som etterligner naturens økosystemer og jobber aktivt med jordhelsaLa oss heie frem de bøndene som gir oss mat fra dyr som har gått på beite, som har holdt kulturlandskapet åpent, økt det biologiske mangfoldet og bidratt til å binde CO2 i jorda.  

La oss heie frem de bøndene som gir oss mat fra dyr som har gått på beite, som har holdt kulturlandskapet åpent, økt det biologiske mangfoldet og bidratt til å binde CO2 i jorda.  

Velg smått 

Hvis du og jeg engasjerer oss, kan vi ta ansvar for hvordan maten vår blir dyrket, ved å kjøpe maten vår fra den lokale økobonden, velge norsk økologisk i butikk og dele litt av risikoen gjennom et andelslandbruk, der vi også kan bli kjent med bonden, dele gleder, frustrasjoner og avlinger - og ikke minst lære myeFor det ligger mye læring på jordet. 

Ved å drive intensivt, regenerativt og økologisk får vi store avlinger på små arealer samtidig som vi tar vare på den levende jorda. Her fra Dysterjordet andelslandbruk. Foto: Emma Gerritsen
Ved å drive intensivt, regenerativt og økologisk får vi store avlinger på små arealer samtidig som vi tar vare på den levende jorda. Her fra Dysterjordet andelslandbruk. Foto: Emma Gerritsen

Endring på gang 

dag er det over 90 andelslandbruk i Norge! For ti år siden var det nesten ingen. Vi ser at endring er på gang.  

Nå strømmer folk til andelslandbrukene, markedshagene og REKO-ringeneDenne interessen gjør bondens produksjon og økonomi mer forutsigbar. Og de siste årene har, takket være bevisste forbrukere, flere produsenter igjen fått muligheten til å leve av en mindre, men mer bærekraftig matproduksjon. Fordi det for mange produsenter er viktig med salg uten mellomledd.  

I dag er det over 90 andelslandbruk i Norge! For ti år siden var det nesten ingen.

For det er fullt mulig å produsere mer av maten vi spiser, både nasjonalt og lokalt. Slik kan vi komme nærmere livsgrunnlaget vårt. Derfor er det ekstra viktig å velge norsk, velge lokalt, velge kvalitet, velge økologisk. 

Kristine Stange er Økologisk Norges prosjektleder for ØKOUKA 2020. Foto: Privat
Kristine Stange er Økologisk Norges prosjektleder for ØKOUKA 2020. Foto: Privat

Takk for maten, la oss feire! 

Ved å øke vår lokale forankring, sitter vi igjen med en dypere forståelse av vår verden. Slik kan vi forbrukere få økt innsikt, kunnskap, kontakt med maten vi spiser og de som har produsert den. Denne helheten - mellom deg og meg, bonden og maten, klima og natur, økologi og kreativitet, pågangsmot og krummede nakker, motgang, gleder, blod, svette og tårer, gjør at vi har noe å feire!  

I ØKOUKA feirer vi de som dyrker og kjemper, som tenker, prøver og fyller på med kunnskap om hvordan jorda skal kunne gi oss mat i all framtid. Vi feirer de som bryr seg om meitemarken og om at klimaetnaturen og mennesket utgjør en helhet

Vi må gripe muligheten. Blir du med? 

Tilbake til toppen