Hopp til innhold

Jordbruksoppgjøret

Krever tiltak for mer økogrønt

Norske økoprodusenter på frukt og grønt leder an i å utvikle dyrking uten syntetiske plantevernmidler og kunstgjødsel. Men de møter betydelige markedshindre. Forbrukerne fortviler. De finner ikke økovarene i butikk.

Økologisk frukt- og grøntproduksjon, er i dag et godt og bærekraftig alternativ til konvensjonell dyrking, med gode avlinger og god kvalitet. Det viser erfaringene til flere av #Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft.
– Likevel møter økoprodusentene betydelige markedshindre. Og fortvilte forbrukere kontakter oss fordi ikke finner norske økologiske grønnsaker og frukt i butikk, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.
– Ut fra signaler vi har fått, ser det ut til at grøntutvalget i sin kommende rapport knapt nevner økologisk produksjon. Økologisk Norge mener at dette rett og slett er altfor dårlig, gitt de utfordringene norsk matproduksjon står overfor. 

Etterspørselen er der 

– Vi i Økologisk Norge blir ofte møtt med påstander om at forbrukerne ikke vil ha økologiske varer og at forskjellene mellom det økologiske og konvensjonelle er ubetydelige. Det stemmer jo ikke, sier Solberg, og viser til Mattilsynets statistikker.

– Fortvilte forbrukere kontakter oss fordi ikke finner de økologiske varene i butikkene

– Selv om en del konvensjonelle frukt- og grønt-produsenter etter hvert har tatt i bruk noen av de metodene som økobøndene har utviklet, har det norske landbruket fortsatt har en lang vei å gå for å utvikle en varig bærekraftig produksjon, mener han. –  Både Mattilsynets statistikk for salg av syntetiske sprøytemidler og SSB's rapport Bruk av plantevernmidler i jordbruket, viser at bruken av slike midler har vært noenlunde stabil i mer enn 20 år, selv om det totale jordbruksarealet er redusert og ny plantevernforskrift er innført.
​– Når det nå finnes gode og bærekraftige alternativer til dagens konvensjonelle drift, er det ingen grunn til å fortsette som før, er den klare meldingen fra Økologisk Norge til jordbrukets og statens forhandlere. 

Må ville selge

– De butikkene som har bestemt seg for å selge økologiske varer, de får det til, fortsetter Solberg, – dette erfarer vi gjennom våre markedsprosjekter. Men når økovarene gjemmes bort i butikken og prisforskjellen er mange ganger det økobonden får i merpris, er det klart at salget blir lavt. Slikt handler mer om motvilje enn om lav etterspørsel, mener Solberg. Med vår nye satsing på #Inspirasjonsbutikker, vil vi formidle de gode butikkenes erfaringer om hva som skal til for å lykkes med økosalg i butikk.

Økobønder viser vei

– Klima, miljø, biologisk mangfold og helse må ses i sammenheng, påpeker Børre Solberg. – Økobøndene har forstått dette, og de sitter på verdifull erfaring og kompetanse. Vi mener at økobøndenes brede praktiske erfaringer må komme hele det norske landbruket til gode, slik vi formidler dem gjennom våre mange #Inspirasjonsbønder i prosjektet Landbrukets Økoløft. Potensialet for å produsere en betydelig økt norskandel på økologisk frukt og grønt er altså stort. Det kan utløses hvis bare riktige tiltak settes inn i hele verdikjeden. 

Krever konkrete tiltak

Ambisjonene om økt norskandel på frukt og grønt var tydelige i jordbruksforhandlingene i fjor. En plan for denne satsingen oversendes i disse dager til partene i årets forhandlinger. Økologisk Norge forventer at denne planen inneholder tydelige målsetninger og konkrete tiltak for å øke også økologisk frukt- og grønt-produksjon her i landet.
N
orsk økologisk frukt og grøntproduksjon – både i stor og liten skala – må bli en viktig del av den satsingen det nå åpnes for. 

Tilbake til toppen