Hopp til innhold

Andelslandbruk

Sikrer mat nær deg

Et økologisk andelslandbruk nær deg er matberedskap i praksis. Du får sikker, lokal tilgang på gode råvarerog du får verdifull kunnskap om hvordan du kan dyrke maten selv

Interessen for å være med å dyrke maten selv gjennom å delta i et andelslandbruk, har vært sterkt økende i Norge de siste årene. Antall registrerte andelslandbruk her i landet har økt fra 14 i 2014, til hele 79 ved siste opptelling i 2019. 

Avgjørende for matforsyning 

Andelslandbruk i i land som Kina og Storbritannia melder i disse Corona-tider om ekstra stor pågang fra forbrukere som vil sikre seg tilgang til lokalprodusert mat og støtte bøndene i sitt nærområde, ifølge det globale nettverket for andelslandbruk URGENCI. I Frankrike betrakter myndighetene andelslandbrukene som avgjørende aktivitet for å sikre matforsyningen i landet og har derfor latt dem fortsatt operere med gode tiltak for smittevern. Norske andelslandbruk forbereder seg nå på økt pågang som følge av den pågående Coronakrisen.  

Andelslandbrukene er selvfølgelig med i den nasjonale dugnaden for å stoppe Coronasmitten. Dugnader og arrangementer blir organisert og tilrettelagt så andelshaverne skal føle seg trygge på at alle får tilgang på trygg og sunn mat denne sesongen også, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg. 

Høy matvaresikkerhet 

Andelslandbrukene er et viktig bidrag for sikre høy og reell matvaresikkerhet også i Norge. De 72 andelslandbrukene som var i aktiv drift i 2019 omsatte mat gjennom 4245 andeler. Flertallet av andelene var knyttet til andelslandbruk som er omlagt eller under omlegging til økologisk drift. Dette gir mat til mange mennesker. For 2019 er det anslått at 8000 personer fikk glede av økomaten som ble produsert. 

Tilgang på mange hender 

Andelslandbruksmodellen viser sin styrke i disse tider. Coronatiltakene har satt mange norske frukt-, bær- og grøntprodusenter i en skikkelig knipe. Sesongarbeiderne de er avhengige av, havner i karantene eller får ikke komme inn i landet. Det er ikke lagt til rette for tilgang på norske sesongarbeidere.
I andelshaverne har andelsbonde eller gartner tilgang på en stor norsk arbeidsstyrke som kan trå til når det trengs. Dugnader må tilrettelegges for å unngå smitte, men kapasiteten er der. 

Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. 
Les mer om Økologisk Norges prosjekt Andelslandbruk

Tilbake til toppen