Hopp til innhold

Andelslandbruk

Håndbok for andelslandbruk – ny revidert utgave

Endelig er 2. utgaven av Håndboken her! Håndboka er et bidrag til deg som vurderer å starte et andelslandbruk, og et oppslagsverk for deg som allerede er godt etablert.


Den første utgaven av Håndboken kom i februar 2015 og var basert på kunnskapen og erfaringen vi hadde fra andelslandbruk i Norge på det tidspunktet. I 2014 fantes 12-14 andelslandbruk, mens det i dag finnes 77 stykker. Det var derfor på høy tid med en grundig revidering.

Hva er nytt? 

Hele håndboken er oppdatert med tekst, bilder og ny statistikk. Det er kommet et nytt kapittel om muligheter innenfor modellen, og spesielt kapittelet om formell formalisering og økonomi er grundig gjennomgått og kvalitetssikret av juridiske rådgivere blant annet fra Norges Bondelag. Informasjon om Grunnprinsippene for andelslandbruk i Norge, som det ble felles enighet om i fjor på den nasjonale nettverkssamlingen, er selvsagt også integrert i teksten.

Hvem er den nyttig for?

Håndboken er ment som en grundig gjennomgang av alle aspekter ved andelslandbruksmodellen de som skal starte opp må ta hensyn til. Det er lagt vekt på å bruke erfaringene fra de som allerede er etablert, og det ligger for eksempel ved tre budsjetter og regnskap fra tre forskjellige andelslandbruk som kan brukes i planleggingen. Disse er organisert henholdsvis som enkeltpersonforetak, samvirke og et flergårdssamarbeid der andelslandbruket er et samvirke og har avtaler med flere gårder.

Håndboken er også nyttig for deg som allerede er etablert, som et oppslagsverk for gode tips til konkrete situasjoner dere kommer opp i eller spørsmål som dukker opp. Den 2. utgaven bygger på rammen til den 1. utgaven og slik sett er mye likt, men siden det er skjedd såpass mye nytt på dette feltet siden forrige utgave kom ut, vil vi tro at også de som allerede har den 1. utgaven kan ha god nytte av også denne for mer informasjon og inspirasjon.

Bestilling

Den nye utgaven av Håndboka koster 150 kr for medlemmer og 250 kr for ikke-medlemmer + porto og ekspedisjon. Håndboken kan bestilles per mail til info@oikos.no – husk å oppgi full adresse og om du er medlem eller ikke.

Vi har fortsatt noen eksemplarer igjen av 1. utgaven fra 2015 for salg. Denne koster 50 kr for medlemmer og 75 kr for ikke-medlemmer + porto og ekspedisjon.

Tilbake til toppen