Hopp til innhold

Jordbruksavtalen

Forventer tiltak – ikke bare pene ord

– Økologisk Norge opplever at økolandbruket blir tilgodesett med pene ord, men vi trenger også flere konkrete tiltak for varig bærekraftig utvikling av norsk matproduksjon, sier daglig leder Børre Solberg. 

Avtalepartene presenterte årets jordbruksoppgjør i dag. I pressekonferansen pekte partene på at de gjennom denne avtalen først og fremst har vært opptatt av å opprettholde produksjonen og samtidig gi klare frampek for å få til en trygg og sikker matproduksjon framover. Prioriteringer i de forenkla forhandlingene har vært distrikt, klima, korn og grønt, men det finnes knapt noen konkrete tiltak for økologisk landbruk i protokollen.

Må også gjelde økogrønt

– Jeg vil berømme at partene vil øke norskandelen på frukt og grønt og vil ta i bruk offentlige innkjøp som virkemiddel for å nå dette, uttaler Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. – Vi forventer nå at dette også vil inkludere en tilsvarende satsing på økologisk frukt og grønt. For norske forbrukere vil ha mer økologisk norsk frukt og grønt, ikke bare pene ord, sier Solberg.

Økologisk Norge før forhandlingene: Økobønder går foran og viser vei til en varig bærekraftig norsk matproduksjon. Styrk veiviserne

Viktige øko-gjennomslag

I avtalen økes tilskuddet til fangvekster, og jordhelse er tatt inn som tema i klima- og miljøprogrammet. Årets forenkla forhandlinger har også gitt en styrking av tilskudd til utmarksbeiter.

– Dette er tiltak som vil være av betydning for utvikling og styrking av det økologiske landbruket her i landet, uttaler daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg. – Både den grøntsatsingen vi forventer, arbeidet for bedre jordhelse, klimatiltak og økt lønnsomhet ved bruk av utmarksbeite vil være viktige tiltak for å utvikle vår matproduksjon i en mer bærekraftig retning, i samsvar med de økologiske grunnprinsippene og FNs bærekraftsmål. 

Peker framover

Avtalepartene har i noen grad lagt til rette for tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget for å øke norskandelen i fôret og styrke utmarksbeiting. – Dette er viktig, sier Børre Solberg. – Per i dag legger dyrking av fôr til våre husdyr beslag på flere millioner dekar i utlandet.
– Vi er glade for at det i pressekonferansen ble gitt flere frampek i retning av at vi fra neste år kan få en større endring av politikken for å styrke sjølforsyninga og bruke arealressursene over hele landet. Sammen med videre utvikling og vekst i det økologiske landbruket, er en slik endring nødvendig for å få en varig bærekraftig matproduksjon også for framtidas generasjoner, avslutter Solberg.

Tilbake til toppen