Hopp til innhold

Øko2023

En visjon for framtidens matproduksjon

På Landbrukets Økologikongress  7. og 8. februar, samles hele verdikjeden i landbruket til inspirasjon og samarbeid om økt økologisk og bærekraftig norsk matproduksjon. Blir du med?

Etterspørsel og forbruk av økologiske matvarer øker i Norge. Samtidig står den norske økoproduksjonen på stedet hvil, og importen øker.

Økologene går foran

Stadig flere her hjemme,  i våre naboland og ellers i Europa, ser til økologisk landbruk for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi.

ØKO 2023 er arenaen der hele verdikjeden møtes for å utveksle kunnskap og ideer for å mobilisere til økt produksjon og forbruk av norsk, økologisk mat. 
Programmet tar for seg de store spørsmålene som bærekraft, miljø og selvforsyning, men dykker også dypere ned i de ulike produksjonene og markedsutviklingen i norsk matproduksjon.

Med kunder på venteliste

På Øko2023 kan du møte bonden som har venteliste av folk som vil ha bra mat og spille på lag med bonden og naturen. I innlegget "Regenerering av gårdens økosystemer" kan du lære om  hvorfor og hvordan bonde Tore Jardar Virgenes og rådgiver Hege Sundet jobber med regenerering av gårdens økosystemprosesser, samtidig som gården forsyner mange mennesker med kvalitetsmat. 

Klimahandling

Carbon Action – framtidens matsystem på den finske måten er en plattform for regenerativ systemendring av landbruket. Her har bønder, rådgivere, forskere, bedrifter og beslutningstakere  gått sammen i stiftelsen Baltic Sea Action group (BSAG) for å realisere et bærekraftig matsystem. Administrerende direktør i stiftelsen, Laura Höijer forteller om prosjektets helhetlige samarbeidsmodell, og økobonde og Carbon Action pedagog, Juuso Joona forteller mer om det økologiske bondeperspektivet.

Det blir også en stor utstilling med økologiske produsenter, markedsaktører, forskning og mye annet.

Rikholdig program 

Konferansen som er lagt til Gardermoen, går over to dager og rommer et svært allsidig og rikholdig program, der mange faglige tema vil bli belyst og diskutert. Det blir også rom for menneskemøter med spørsmål, diskusjoner og gode samtaler, samt en solid festmiddag den første kvelden.
Dag 1
er et omfattende fellesprogram som tar et tverrsnitt gjennom de mest aktuelle temaene i landbruket, med trykk på bærekraft og ressursutnyttelse. 
Se hele programmet her

Dag 2 er delt opp i fem parallelle bolker som tar for seg ulike produksjoner, verdikjede og marked. Klikk deg inn for å se innholdet i hvert enkelt fagprogram:

Kongressen innledes med en hilsen fra Landbruksminister Sandra Borch. Deretter blir det korte innlegg fra Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Programleder for dagen er nestleder i Bondelaget, Bodil Fjelltveit.

 Meld deg på via denne lenken

Tilbake til toppen