Hopp til innhold

Dyrk framtida

​Skolehager på jakt etter skoler

Økologisk Norge vil bygge skolehager på 10 skoler i Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo og jakter etter skoler som er interesserte. Kanskje nettopp din lokale barneskole trenger en skolehage?

 

– Vi vil finne 10 skoler som skal få en skolehage i gave, og vi ønsker å snakke med skoler som er enige med oss i at skolehager er framtida og kan være en viktig arena for læring i skolen i dag. Vi skulle gjerne sett at alle skoler ble bygd med planlagt skolehage, men inntil det skjer gleder vi oss til å bidra til at mange flere barn får tilgang til natur- og matkunnskap direkte fra dyrking i sitt skolemiljø, sier prosjektleder Markus Brun Hustad fra Økologisk Norge.

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid.


Skolehager er en god arena for elever til å sette teoretisk kunnskap ut i praksis, og å kunne lære tverrfaglig, sier prosjektleder Markus Brun Hustad i Økologisk Norge.

Historisk viktig og tidsaktuell

Tidligere hadde skolehagene en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. Interessen for å etablere skolehagene igjen har økt de siste årene.

Økologisk Norge mener det er et behov for å etablere skolehagene igjen, og vil med skolehageprosjektet tørke støv av skolehagen, og styrke og modernisere den inn i vår tid.

– Det er en god arena for skolebarn til å sette teoretisk kunnskap ut i praksis, og å kunne lære tverrfaglig. Ikke minst fra tidlig alder knytte barn tettere til matens opprinnelse. Pedagoger kan skreddersy opplegg for alle klassetrinn og oppfylle mange læringsmål i hagene, sier Hustad.

Dyrk framtida

– Barn bør få mulighet til å lære om jord, biologisk mangfold, landbruk og mat ved å delta aktivt med dyrking. Barn og voksne er fjernere fra mat og natur enn noen gang. I skolehagen kan de oppleve den første forståelsen av sammenhenger mellom bærekraft, biologisk mangfold, matproduksjon og miljø, sier prosjektleder Hustad som oppfordrer skoler til å ta kontakt.

Er din barneskole interessert i å bygge en skolehage?

Ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad:
markus@okologisknorge.no / (+47) 24 12 41 09

Ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad om du tror din skole er interessert i å etablere en skolehage.

Les mer om prosjektet "Dyrk framtida – flere skolehager i Norge" og Økologisk Norge

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb
Tilbake til toppen