Hopp til innhold
Andelslandbruk

Sterke korte verdikjeder for fremtiden

I en felles uttalelse argumenterer URGENCI, nettverket for andelslandbruk internasjonalt, for at korte verdikjeder og direkte samarbeid om matproduksjon og distribusjon er viktige løsninger i dagens og fremtidens matsystemer.

«Den internasjonale dugnaden vi alle deltar i for å redusere tragiske tap på grunn av koronakrisen, er bare en forberedelse på den store jobben som ligger foran oss – å bevare og bygge bærekraftige lokale og stedsforankede matsystemer, som kobler produsenter og forbrukere, og som tilbyr sunn og næringsrik mat til alle. Vi lærer mye om svakhetene og manglene i det globale matdistribusjonssystemet i disse dager. Samfunn blir mer bevisst på at de ikke bare kan være avhengig av mat transportert på tvers av landegrenser eller til og med fra regioner langt unna i eget land. Storskala produsenter merker en sårbarhet i å være avhengig av migrantarbeidere slik de har gjort tidligere. I noen land har mat begynt å råtne på åkeren. Flere lokale markeder har måttet stenge ned. (…) I land som India hvor bøndene som alle andre opplever portforbud er det eksempler på mellommenn som tar fordel av krisen ved å kjøpe til lav pris fra bøndene, men selger varene videre til høye priser til de som har råd til det»

Teksten er hentet fra en felles uttalelse fra URGENCI sendt ut 7. april, som er utarbeidet og støttet av alle medlemmene i nettverket, inkludert Andelslandbruksnettverket i Norge som er medlem via Økologisk Norge. Hovedbudskapet er at andelslandbruk – Community Supported Agriculture – er et trygt og robust alternativ til industrielt landbruk i disse koronatider. Hele uttalelsen kan leses i sin helhet i vedlegget nederst i saken og utdragene her er fritt oversatt av Økologisk Norge.

Utfordringer og muligheter

Flere land i verden har større utfordringer enn i Norge på grunn av strengere smitteverntiltak som får store konsekvenser for bønder og distribusjon av mat, men også mindre stabile forsyningslinjer, sosiale sikkerhetsnett og støtteordninger. For eksempel i Hellas er grensene stengt mellom landets distrikter for transport av mat, utenom for de store matvarekjedene – en kritisk begrensing for småbrukerne. Likevel opplever vi også mange av de samme utfordringene, og mulighetene her i Norge.

Andelslandbruk i Norge rapporterer om at mange tar kontakt, og ser verdien av lokal matproduksjon og viktigheten av slike samarbeid. Flere vil kjøpe en andel av årets avling, og mange er blitt mer bevisst på viktigheten av å bidra til matsikkerhet, selvforsyning og lokale matsystemer (les denne artikkelen her for begrepsavklaring). 

Fremtiden ligger i sterke korte verdikjeder

Lokale andelsbønder tilpasser seg raskt for å sikre mat til deres lokalsamfunn på tryggest mulig måte. Som Ruby van der Wekken fra det finske andelslandbruksnettverket sier; «Andelslandbruk er ikke bare den tryggeste måten å skaffe seg mat i disse tider – de er også en del av løsningen for å sikre en sunnere fremtid.»

Fremtiden ligger i å bygge sterkere korte verdikjeder som tillater lokal matsuverenitet og sporbarhet. Bregje Hamelynck, en andelsbonde i Nederland, sier: «Jo nærmere opprinnelsen, desto sterkere relasjonen mellom bonden og forbrukeren er, og desto mer trygg er matvaresikkerheten».

Gruppebilde URGENCI-samling i Thessaloniki i November 2018  FOTO: URGENCI
Gruppebilde URGENCI-samling i Thessaloniki i November 2018 FOTO: URGENCI

Trygg mat fra andelslandbruk

URGENCI argumenterer videre i uttalelsen: «I denne skremmende tiden hvor vi sårt trenger solidaritet og fellesskap, men må være atskilt, har andelslandbruk en kritisk rolle når det gjelder å distribuere mat trygt til lokalsamfunn. Og når vi står overfor den enda større krisen med klimaendringer, er familiebruk med agroøkologisk praksis den sikreste løsningen på matmangel og underernæring, samt for å binde CO2 ved å bygge sunnere og mer produktive jordsmonn».

I Norge er vi så vidt i gang med våronna, også i andelslandbrukene. Andre steder i verden har de allerede landbruksvarer klare for distribusjon: «Bønder kan selge direkte til folk flest, og det gjør de. Distribuering av ferdigpakkede og forhåndsbetalte andeler utendørs, er en av de tryggeste måtene å sikre seg mat på, tryggere enn innendørs supermarkeder. I et andelslandbruk er det verken kø eller transaksjon av fysiske penger, i tillegg er det god plass i åkrene og det er utendørs.»

Nye plattformer som resultat av koronakrisen

Det er også mange nye kreative plattformer som dukker opp nå for å koble produsenter og forbrukere på lokalt nivå. «Når koronakrisen var på sitt verste i Kina i januar økte etterspørselen med 300 prosent» sier Shi Yan, en av pionerene for andelslandbruk i Kina og en av presidentene i URGENCI. «Våre produsenter var under ekstremt press for å møte etterspørselen». Også i Norge ser vi nye former for lokal direktehandel mellom bønder og forbrukere, som Dagens drive-through i Oslo, som har dukket opp under pandemien.

Ifølge URGENCI er flere av initiativene en forlengelse av allerede eksisterende plattformer, som andelslandbruk, mens andre er mer opportunistiske og tar høye priser. Dette er ekskluderende for noen og går på tvers av en av kjerneverdiene i andelslandbruk – solidarisk økonomi – en tilgjengelighet som også sikrer bondens en anstendig inntekt.

En mulighet til endring

«Vi må se langsiktig på krisen. Hva vil skje når pandemien kommer under kontroll? Hvordan vil det påvirke den industrielle forsyningskjeden og alternative matsystemer? Vil det resultere i at offentlig bevissthet når et nytt nivå og lar småbruk og familiebruk bli bærebjelken i matsystemene våre? Og vil de nåværende positive reduksjonene av klimagass bli til en varig seier i klimakampen? Endring mot bærekraftige og mangfoldige matsystemer kan være avgjørende i å sikre at solidaritetsøkonomi og matsuverenitet, to nøkler i kampen for menneskehetens overlevelse, blir anerkjent og normalisert rundt om i verden.» avslutter URGENCI i uttalelsen.

Uttalelsen er distribuert globalt via nettverket URGENCI og kan leses i sin helhet her.

http://urgenci.net/community-supported-agriculture-is-a-safe-and-resilient-alternative-to-industrial-agriculture-in-the-time-of-covid-19/

Uttalelsen er laget i samarbeid av koordinatorer for andelslandbruksnettverk over hele verden. Den er oversatt til mange språk, og kommunisert ut, for å vise felles solidaritet med småskala produsenter over hele verden, og hvordan og hvorfor andelslandbruk har en viktig funksjon i både dagens, og fremtidens matsystemer.

URGENCI - http://urgenci.net/

Andelslandbruk i Norge - https://www.andelslandbruk.no/

Økologisk Norge sitt andelslandbruksprosjekt - https://okologisknorge.no/prosjekter/andelslandbruk/

Tilbake til toppen