Hopp til innhold
Åpen økologisk gård

Fokhol gård – et økologisk flaggskip

Lørdag 28.september inviterte Fokhol Gård til Åpen økologisk gård. Her var det duket for opplevelser for liten og stor, og tunet myldret av mennesker.

Fokhol ligger vakkert til ved Mjøsa på Stange Vestbygd. Dette er Norges største biodynamiske gård med 110 hektar dyrket jord og en allsidig drift med melke- og kjøttproduksjon, samt dyrking av fôr, grønnsaker og poteter. Fokhol drives som en stiftelse og det er forpakterne Inger Ivarrud og Rune Myrseth som vi i dag kan takke for denne herligheten. Fokhol gjør det mulig å se en stor økologisk gård med variert drift – et unikt skue i vår del av verden; størrelse, drift og variasjon tatt i betraktning.

Forpakterlaget Fokhol Gård ansetter medarbeidere for kortere eller lengre tid av gangen. Praktikantene som kommer fra inn- og utland er også med i driften. Her får de praktisk og teoretisk opplæring i arbeidet med å drive en gård. Mange økologer, ikke bare i Norge, har fått viktige erfaringer fra deres tid på Fokhol.

Biodynamisk gård

Fokhol har vært drevet som en biodynamisk gård siden 1990. Der er i dag ca. 20 gårder i Norge som drives på denne måten, men interessen for denne driftsformen øker. Dette har særlig å gjøre med at biodynamiske gårder har en velutviklet tanke om gården som en organisme og et kretsløp. Dette er interessante perspektiver for et bærekraftig landbruk.

Det er et viktig poeng at gården skal være selvforsynt med det som trengs av fôr og gjødsel. Dette setter føringer for hvor mange dyr som kan være på gården og det legger opp til en driftsform som utnytter gårdens areal til fulle, slik som på Fokhol, hvor i tillegg til melkeproduksjon, dyrkes korn og grønsaker. For å bli en biodynamisk sertifisert gård må du først tilfredsstille alle kravene til det økologiske EU-regelverket, og deretter Demeter-regelverket. Dette regelverket er enda strengere og stiller krav til blant annet biologisk mangfold, skånsom bearbeiding av produktene og bruk av biodynamiske preparater.

 Et landbruk for fremtiden?

På verdensbasis er det per i dag mer enn 5000 gårder og et areal på over 180.000 hektar som drives biodynamisk. Grunnen til interessen for biodynamisk landbruk øker har særlig å gjøre med at denne driftsformen i forsøk har vist seg best til å bevare humusinnholdet i jorden over tid. Humusinnholdet, eller moldinnholdet, er den fraksjonen av matjorden, på noen få prosent som gjør dyrkning mulig. Disse få prosentene består hovedsakelig av organisk materiale og ulike (milliarder av!) organismer. Humusinnholdet spiller en viktig rolle i klimaregnskapet, da det representerer mye karbon (CO2), men også fordi det har vist seg vanskelig å opprettholde humusinnholdet i et intenst drevet industrilandbruk over tid. Hvordan vi forvalter denne ressursen i fremtiden har altså mye å gjøre med hvordan vi skaper en bærekraftig matproduksjon. Her har biodynamisk landbruk altså mye å bidra med. Først og fremst med tanke på å skape kretsløp innen den enkelte driftsenhet, men og innen temaer som kompostering, vekstskifte og hvordan legge til rette for livet i jorden.

Arbeidshest  FOTO: Inger Ivarrud
Arbeidshest FOTO: Inger Ivarrud

Arbeidshest

Drifta på Fokhol er traktorbasert, men får også god hjelp av arbeidshester. I tillegg har hesten et stort pedagogisk potensial. En annen fordel med arbeidshesten er at man unngår jordpakking. Fokhol har også innkjørte arbeidshester for salg, for den som er interessert. De store og kraftige ardennerhestene på Fokhol sammen med moderne teknologi gjør hesten konkurransedyktig med traktordrift i enkelte arbeidsoperasjoner. På den åpne dagen var det demonstrasjon av arbeidshest. Det var et flott syn da de fire store ardennerhestene kom mot oss i intenst og effektivt arbeid.

En opplevelsesrik dag på Fokhol

Nydelige kaker, paier, salater og supper ventet oss i kafeen, og hele 60-70 mennesker tok turen til kafeen denne lørdagen. I gårdsbutikken var et stort utvalg av sesongens grønnsaker.

På Fokhol var det også ridning for barn denne lørdagen. Åpen økologisk gård på Fokhol innbød altså til opplevelser for både liten og stor denne dagen og lot oss få et innblikk i Norges største biodynamiske og allsidige drift.

Gårdskafe  FOTO: Inger Ivarrud
Gårdskafe FOTO: Inger Ivarrud

Tilbake til toppen