Hopp til innhold

Dyrk framtida

50 søkere – nå er 10 skoler valgt ut til skolehagesatsing

Ti skoler har fått den gledelige beskjeden om at de er med i vårt nye skolehageprosjekt. Byskoler og grendeskoler i Oslo og Viken er blant de utvalgte.

Det var stor interesse for prosjektet – over 50 skoler tok kontakt da Økologisk Norge utlyste at vi var på jakt etter skoler. Både lærere, skoleledere, FaU-grupper og elevråd meldte sin interesse.

– At så mange har tatt kontakt med et ønske om å bygge skolehage viser at mange ser fordelene en skolehage kan bidra med for elevene og skoler. Vi håper på sikt at de fleste norske barneskolebarn har tilgang til en skolehage, og vi heier videre på de som ikke får midler gjennom vårt prosjekt. Vi håper de som er interesserte kan få realisert sine drømmer og vil bidra gjennom å skrive skolehagehåndbok og arrangere Skolehageseminar til høsten, sier Markus Brun Hustad, prosjektleder for skolehageprosjektet i Økologisk Norge.

Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det.

4000 barn vil få skolehage

Skolene som er valgt ut varierer på de fleste plan, fra Levre Skole som skal stå ferdig i juni og vil ha plass til 800 elever i Bærum, til Prestebakke Skole på svenskegrensa i Halden med 44 elever. Til sammen 4000 elever vil denne våren få tilgang til en ny skolehage. Skolene som er valgt ut har et engasjert team med skoleledelse og lærere som ønsker å lære barna på skolen mer om matproduksjon og sammenhenger i naturen, med praktisk læring og bærekraft i sentrum.

– Det blir mye enklere å lære om planter og fotosyntese hvis elevene selv kan være med å plante grønnsaker og selv oppleve hvordan de vokser i stedet for å sitte i et klasserom og se ned i bøker, sier nestleder i elevrådet Sebastian Lunne og elevrådsrepresentant Ida Otterstad fra Vik Skole.

Elever i åkeren på Tveten andelsgård FOTO: Privat
Elever i åkeren på Tveten andelsgård FOTO: Privat

Skolehager på vei tilbake gjennom fagfornyelse

Det er nok ikke tilfeldig at så mange nå ønsker å ta i bruk skolehager igjen. Mange er opptatt av klimakrisa, bærekraftig og økologisk mat og landbruk. I tillegg starter grunnskolen en fagfornyelse fra høsten 2020. Her vil samfunnsaktuelle temaer prioriteres tverrfaglig, og inkludere demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Rektorer og lærere som har tatt kontakt med Økologisk Norge har fortalt at de ser på skolehagen som et ypperlig sted for elevene å lære om disse temaene. Tidligere hadde skolehagene en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. Interessen for å etablere skolehagene igjen har økt de siste årene.

– Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det, og gjør skolehagen til en veldig god arena for å lære om tematikken. Det er positivt at fagfornyelsen kan være brekkstand for å gi flere barn skolehager i tiden fremover, sier prosjektmedarbeider Annikken Jøssund. 

Flere skolehager på trappene?

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

Erfaringer fra disse skolene brukes til å skrive en «håndbok i skolehager» som skal bidra til å spre kunnskap om skolehager og hvordan en skole kan lage en.

– Med så mye interesse for å lage skolehager er det viktig å bidra til at så mange som mulig får vite mer om hvordan de kan få det til på deres skole, sier Hustad.

Markus Brun Hustad på Tveten andelsgård FOTO: Privat
Markus Brun Hustad på Tveten andelsgård FOTO: Privat

De utvalgte skolene

Skolene som er valgt ut er varierte på alle plan, og gleder seg til samarbeid og etablering av skolehage.

 • Tømmerås Skole, Svelvik, Nye Drammen
 • Gullaug Skole, Lier
 • Vik Skole, Hole
 • Levre Skole, Bærum
 • Nordby Skole, Ås
 • Kurland og Jelsnes, Sarpsborg
 • Prestebakke Skole, Halden
 • Mysen skole i samarbeid med Folkenborg Museum, Indre Østfold kommune
 • Ammerud Skole, Oslo
 • Munkerud Skole, Oslo

Les mer om prosjektet Dyrk framtida – flere skolehager i Norge

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb

Tilbake til toppen