Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Regenerativt og småskala i utvikling

– Løsninger som spiller på lag med naturen blir bare mer og mer viktige, sier Tore Jardar Wirgenes. Han er bonde på Virgenes gård, i Lågendalen i Larvik kommune.

Som bonde har Tore Jardar Wirgenes alltid tenkt at landbruk og natur går hånd i hånd. Som #inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, vil han være med og dele av sine egne erfaringer med andre bønder som også vil utvikle drifta si i en mer varig bærekraftig retning.
– Økobønder gjør pionerarbeid på karbonbinding i jorda. Ny kunnskap om regenerative løsninger og symbioser i jorda vår, gjør det ekstra spennende å være økologisk bonde, sier Tore Jardar.

Intensiv småskala

På de flate slettene, der Numedalslågen svinger seg ned gjennom dalen på sin vei til havet, ligger Virgenes gård, med jordveien på de flate slettene elva har lagt igjen. Her har Tore Jardar og familien siden 2008 utviklet gården til et allsidig bruk, med variert, arbeidsintensiv småskala produksjon og mye utadretta virksomhet. 

Slutte med kjemien

– Hva var bakgrunnen for at dere la om til økologisk drift?

– Min far sa alltid "når du overtar, så må du slutte med kjemien!" - og vi har alltid tenkt at landbruk og natur går hånd i hånd. Så vi la om av flere grunner. Men mer økologi er common sense, mener Wirgenes. – Vi må spille på lag med naturen og sørge for å innrette oss bedre for å møte den framtida vi ser komme for oss bønder.

Stabil salgskanal

I 2008 fikk Tore Jardar Wirgenes en konkret forespørsel fra Grøstad gris om en kontrakt på slaktegris. – Jeg tror vi bestemte oss samme dag for å gå inn for omlegging til økologisk, sier han. – Vi trenger dyr for å drive i pakt med naturen. Det var litt av tanken, men også stabile salgskanaler er viktig. I tillegg kom vi i kontakt med gode rådgivere i landbruksrådgivninga. Vi følte oss trygge.

Smått som stort - dyra trives ute  FOTO: Virgenes Andelslandbruk
Smått som stort - dyra trives ute FOTO: Virgenes Andelslandbruk

Steg for steg

– Kan du fortelle om drifta, hva dere produserer og om hvordan produksjonen har endret seg over tid?

Vi har hatt en typisk konvensjonell tilnærming, forteller Tore Jardar, – vi har tatt skritt for skritt, introdusert mer husdyr, mer variasjon og stadig flere nye teknikker for å ta vare på jorda bedre. Husdyra er viktige som redskap i de økosystema vi lever i.

Jobb for flere

På gården produserer de både kjøtt, egg, bær poteter og et rikt utvalg av grønnsaker.
– Som bonde er man hele tiden i omstilling, framholder Tore Jardar. – Alt utvikler seg og endres, det være seg politikk, forbruksmønstre, interesser, ressurser og kunnskap. Vi jobber med økosystemene der alt har sin plass; Mennesker, planter og dyr.

Gården gir nå arbeidsplass til flere enn bonden selv. Mor er med, to praktikanter og et par frivillige (WOOFere). Mange mennesker i nærmiljøet er også knytta til driften gjennom andelslandbruket. 

Virgenes har en variert produksjon av grønnsaker for andelslandbruk og direktesalg  FOTO: Virgenes Andelslandbruk
Virgenes har en variert produksjon av grønnsaker for andelslandbruk og direktesalg FOTO: Virgenes Andelslandbruk

Produksjonen vår blir stadige bredere, men mindre i totalvolum. Men GIR kanskje MAT TIL FLERE??

Vi har markedshage, ammekyr, frilandsgris, beitehøns, gjess og bier. I tillegg har vi bær, poteter og korn vi kan male på egen mølle.

Direktesalg

Drifta er basert på direktesalg. – For oss betyr det at vi driver et andelslandbruk og så selger vi overskuddet til restauranter og gjennom Reko. Med så fleksible salgskanaler, blir det minimalt med svinn. Det er viktig for bunnlinja vår.

– Ser du noen utfordringer som økologisk drift byr på?

– Utfordringer i drifta blir man ikke kvitt ved å gå fra konvensjonelt til økologi, understreker Wirgenes. – Det har vært plenty med utfordringer i økologisk, men ballen ruller rett vei nå. En del av kunnskapshullene i økologisk landbruk begynner å bli tettet. For meg betyr den økologiske tankegangen at jeg føler jeg kan forstå egne ressurser bedre og ikke minst at jeg forstår biologien bedre.

Hønseflokken trives ute - også i kaldt vær  FOTO: Virgenes Andelsgård
Hønseflokken trives ute - også i kaldt vær FOTO: Virgenes Andelsgård

Regenerativt kretsløp

Vi har selv tettet noen slike "huller" ved å gå over til regenerativt landbruk. Kretsløpsjordbruket på dette nivået har åpnet mine øyne. Bra for agronomien og jorda, men også økonomisk smart på sikt. Så på litt lengre sikt mener jeg utfordringene vil bli større i klassiske konvensjonelle løsninger.

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

– Det må nok være å slutte å kjempe mot naturen, men heller jobbe med den. Framtida vil bli villere, våtere, kaldere og varmere. Løsninger som spiller på lag med naturen, blir bare mer viktig, og vi deler gjerne av våre erfaringer med økologisk drift.
Vi kan også gjerne formidle av våre erfaringer med markedshager, kunnskap om erosjon, karbonbinding, holistic management, regenerativt landbruk, om småbrukerdrømmer og om husdyr tilpassa ressursgrunnlaget, om andelslandbruk og om direktesalg.

– Å knytte folk i nærmiljøet til drifta, bidrar til å øke landbrukets omdømme og gir folk større forståelse for hvordan maten blir til. Dessuten skaper det trivsel for meg som bonde. Det er også viktig, avslutter Tore Jardar Wirgenes.

Fint å ha jobb for flere mennesker på gården  FOTO: Virgenes Andelslandbruk
Fint å ha jobb for flere mennesker på gården FOTO: Virgenes Andelslandbruk


Virgenes gård
Tore Jardar Wirgenes tok over familiegården i 2004, og i 2008 la de om til økologisk. Med 190 dekar jord og 75 dekar skog, er Virgenes ganske nær en norsk gjennomsnittsgård i areal. Bonden har valgt å utnytte de gamle bygningene og prøver å klare seg med minimalt med maskiner. Med regenerative metoder, godt vekstskifte og en arbeidsintensiv, variert småskalaproduksjon, jobber han for å bygge opp igjen en levende matjord som lagrer karbon og vil være bedre rustet til å tåle både flom og tørke. 
Virgenes gård drives i dag av Tore Jardar Wirgenes og kona Michelle, som er lærer. De har to barn som gjerne bidrar med sitt. Tore Jardars mor, Torill Johannessen, er med i drifta, samt to praktikanter og to frivillige.

Virgenes gård i Lågendalen  FOTO: Virgenes Andelsgård
Virgenes gård i Lågendalen FOTO: Virgenes Andelsgård

https://www.facebook.com/Virgenesgard/videos/869747056812960/

https://www.facebook.com/Virgenesgard/videos/434502823892435/

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer presenterer vi alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, setter vi økologisk landbruk på dagsorden og gir konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Møter og samlinger blir annonsert på prosjektsida. Inviter gjerne mange kollegaer til å bli med!

Tilbake til toppen