Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

På lag med naturen

– Tenk praktisk heller enn raske løsninger, sier Anne Katrine Jensen, økologisk melke- og kjøttprodusent. Hun satte opp stærkasser og ble kvitt problemer med larver som spiste opp grasrøtter.

Anne Katrine Jensen og mannen reiste halve landet rundt fra Lista i sør til Nord-Trøndelag i nord for å finne en gård stor nok til å kunne leve av. I 2000 kjøpte de Hansgarden (Høyning gard) på Osmarka i Gjemnes på Nordmøre. Nå produserer de økologisk melk og kjøtt fra tre storferaser: Norsk rødt fe (NRF), Melkesimmentaler og Jarlsbergfe. Gården ble lagt om til økologisk i 2010.

Anne Katrine Jensen er én av de 32 utvalgte #Inspirasjonsbøndene i Landbrukets ØKOLØFT

Gir mye glede

– Hva er bakgrunnen for at dere la om til økologisk drift?
Det var et ønske om mer bærekraft i produksjonen og å spille på lag med naturen. Det føles riktig, og det gir mye glede. Samtidig mener vi at det er gunstig for kroppen å spise produkter som er økologiske.

Tre storferaser

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer og hva som ble produsert på gården tidligere?
Da vi kjøpte gården var besetningen NRF. Det er en god rase som vi også har satset videre på. Melkesimmentaler har vi fordi den melker godt, har godt lynne og god kjøttfylde. Jarlsberg er det tilfeldig at det ble, det var en økobesetning til salgs, sier Anne Katrine. Alle tre rasene og krysningene fungerer veldig godt på beite.

På gården produserer de 400 tonn melk og 15 tonn storfekjøtt i året og har ca. 700 mål dyrka mark (inkludert leiejord). I tillegg har de tilgang på mye utmark og beite langt opp i fjellet. Dyra går ut og inn som de vil av fjøset hele året og melkes med melkerobot.

Kjøttet går unna

– Hvordan omsettes melka og kjøttet? Får dere merpris for økologisk og blir produktene solgt som økologisk?
Melka og kjøttet omsettes via henholdsvis TINE og Nortura. Vi får 75 øre i merpris på melka, og varierende, men godt betalt merpris for kjøttet også. Kjøttet selges videre som økologisk og blir revet bort av storhusholdningsmarkedet. Vi ser lite igjen av det i butikken. Melka går inn i Jarlsbergproduksjonen, så Jarlsbergost skulle vært merket med «et snev av økologisk", sier Anne Katrine med et smil.

Viktig å være tålmodig

– Hvilke utfordringer opplever dere med økologisk drift?
Vi har mye myrjord, og ved kalde somre går nedbrytingen av organisk materiale veldig sent. Det betyr dårlig tilgang på næringsstoffer for graset.

Det er vanskelig å finne tiltak for å bøte på dårlig næringstilgang. I år har det nettopp vært en kald sommer og vi må forsøke å få kjøpt fôr, slik at vi ikke må slakte mye.
For å takle utfordringer i økologisk produksjon mener Jensen det er viktig å ha tålmodighet og evne til å være værsjuk.
Ikke legg om til økologisk på grunn av merpris, men fordi du ønsker det, anbefaler hun andre som ønsker å legge om.

Fugler gode medspillere

– Er det noe ved økologisk drift som du tenker konvensjonelle bønder vil ha god nytte av?
– Bønder generelt er veldig praktisk anlagt. Det er viktig å tenke praktisk, hva kan jeg gjøre, fremfor å tenke «raske» løsninger. Et år hadde vi et kjempeproblem med myrstankelbeinlarver som spiste opp røttene på graset i enga, med dødelig utfall for enga. Vi satte opp mange stærkasser i kantsonene på enga, og fikk masse fugl i kassene som hadde larver til middag 7 dager i uka. Etter dette har vi ikke hatt noe problematikk av det slaget.

Jorda trenger tid

– Har du noen tips til bønder som vurderer å legge om til økologisk?
Start med gratis førsteråd og masse kursing og studieturer. Ikke forvent for mye for raskt. Jorda trenger tid på å omstille seg, avslutter #Inspirasjonsbonde Anne Katrine Jensen.

Anne Katrine Jensen driver familiebruket Hansgarden (Høyning gard) på Osmarka i Gjemnes (Nordmøre) sammen med mann og sønn. Familien la om driften til økologisk i 2010. De produserer 400 tonn melk og 15 tonn storfekjøtt i året og har ca. 700 mål dyrka mark (inkludert leiejord).

Sjekk ut Hansgarden på Facebook

Les mer om økologisk melkeproduksjon hos NIBIO

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

 

Tilbake til toppen