Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Økomelk til lokalt meieri

I Rygge ved et naturreservat langs Kurefjorden har det utviklet seg et tett og godt samarbeid mellom tre dedikerte økobønder, som kaller seg «Øko-Rygge».

En av disse er Stig Gammelsrød som eier og driver gården Bjølsund.

Da vi la om, var det et stigende marked og en politisk målsetting om 15% økologisk produksjon. Sammen med en god økonomisk plan var dette hovedgrunnen til at vi la om, forteller Stig.

Allerede i 2002 startet samarbeidet mellom de tre gårdene Bjølsund, Vold og Kure Vestre med produksjon av grønnsaker og potet. På Bjølsund hos Stig  produseres over 500 000 liter økologisk melk årlig. Melkeproduksjonen er en viktig motor i det økologiske samarbeide, hvor store mengder kløvergras omdannes til melk og gjødsel.

Lokale råvarer til lokalt meieri
En av de viktige omsetningskanalene for Bjølsund gård er Rygge Meieri som produserer økologiske meieriprodukter. 

«Her går alle dyr på beite i hele sommerhalvåret. Med strandbeite mot Kurefjorden i sør og mot Vansjø i nord, lever kuene gode liv og spiser økologisk fôr som dyrkes lokalt på gården. Slikt blir det god melk av!» skriver meieriet på sin nettside. Meieriet ble opprinnelig etablert i 1879, og var i aktiv drift fram til 1947. I 2020 startet et nytt meierieventyr da Sølvi Gammelsrød flyttet inn i de gamle, ærverdige lokalene og gjenopptok de lokale meieritradisjonene.

Stig Gammelsrød trives godt i fjøset med kyrne.  FOTO: Bjølsund gård
Stig Gammelsrød trives godt i fjøset med kyrne. FOTO: Bjølsund gård

Leverer til store og små aktører
Interessen for produktene er stor, både fra store og velkjente aktører og hos forbrukerne. Stig leverer også til Tine, Nortura og Gartnerhallen (BAMA). Rygge Meieri benytter seg både av Dagens (en digital markedsplass for produsenter og kokker) , dagligvaren Tradesolution, REKO-ringer, direkteutsalg samt en del direkte levering i rimelig kjøreavstand. 

Meieriet melder om at stadig flere legger turen innom deres utsalg for å handle ferske oster og andre lokale varer. Ikke bare er det spennende med nye produkter fra lokalsamfunnet, det er ofte også svært miljøvennlig. Da vi spurte Stig hva han tror framtidas forbrukere vil være mest opptatt av, var nettopp dette svaret; klima og miljø.

Anbefales til flere!
Jordhelse er en av de sentrale aspektene ved økologisk drift, også for Stig. For å sikre sunn jord med rikt mikroliv og tilpasset klimaendringene med lange perioder med enten tørke eller regn, gjøres flere tiltak på gården. Blant disse er bruk av vekstskifte, redusert marktrykk og økt bruk av fangvekster. I tillegg vurderer Stig å benytte seg av biokull.

Til tross for noen utfordringer med ugras og markedet, er det ingen tvil om at Stig anbefaler konvensjonelle kollegaer til å ta i bruk økologiske metoder i sin drift. «Slipp ut luft av dekkene på traktoren og maskiner. Vurder å bruke fangvekster og finn alternative måter å spre husdyrgjødsel på» avslutter han. 

Tilbake til toppen