Hopp til innhold

Inspirasjonsbonde:

Godt grovfôr gir lønnsomhet

– Økologisk drift byr ikke på andre utfordringer enn konvensjonell. Vi må bare være litt mer i forkant og nytte de virkemidla vi har, mener #inspirasjonsbonde Ola Kaurstad i Vågå.

Høyt og fritt, nesten 700 meter over havet, på solsida i Vågå i Oppland fylke, ligger Valbjør Gard, med en historie som strekker seg tilbake til vikingtida. Av 181 dekar fulldyrka areal i denne høyden, er mesteparten i dag i bruk til dyrking av godt økologisk grovfôr til sau og geit. Men også litt solbær har de fått plass til.

Den forrige bonden på garden, Kai Valbjør, var #Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, og den oppgaven har gått videre til Ola Kaurstad, som sammen med kona Kjerstin, driver Valbjør gard i dag.

Interessert i agronomi

­– Hva var bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?

– Jeg har alltid vært interessert i agronomi og det å få det til å spire og gro på åkeren, sier Ola Kaurstad. – Vi var i prosess med å legge om til økologisk på den garden vi eide før, da vi fikk spørsmål om å kjøpe denne garden. Så ble det slik, og her driver vi. Her på Valbjør ble jorda lagt om for lenge siden, og vi ønsker å fortsette å drive garden på økologisk vis.

Fornyer enga ofte

– Kan du fortelle om drifta og hva dere produserer, arealer, evt. litt historikk om dette har endret seg over tid?

– Vår økologiske produksjon er først og fremst grovfôr og sauekjøtt. Vi har et sterkt fokus på stadig å fornye enga for å holde topp kvalitet på det økologiske grovfôret.

Enga må fornyes jevnlig. Steinplukking hører med.  FOTO: Ola Kaurstad
Enga må fornyes jevnlig. Steinplukking hører med. FOTO: Ola Kaurstad

Våre 45 vinterfora sau av rasen gammelnorsk spæl, gjør seg god nytte av grovfôr og fjellbeiteressurser.
– Det er trivelige dyr som holder kontakt med oss og daglig kommer nedom til oss når vi driver på setra, så de er rimelig lette å sanke, kan Kaurstad fortelle. – Og de produserer godt med helt minimalt med kraftfôr, siden vi har godt grovfôr å gi dem vinteren gjennom. I fjor fikk vi to lam på hver søye og 98 prosent hadde god nok slaktekvalitet.

Ved overtakelsen av garden fikk de unge bøndene også ta over et etablert økologisk solbærfelt. Her på 700 meter over havet får solbæra mye sol og modner langsomt, noe som gir ekstra store, søte og gode bær. I år ble all bæra solgt på sjølplukk, men seinere kan det bli økologiske solbær å få kjøpt i gardsbutikken.

Svakt marked for mjølka

Hos Kaurstad på Valbjør produserer de også 80 tonn geitemjølk i året og leverer til Tine. Både sauen og geita fôres av det samme økologiske grovfôret. Hele sommeren går geitene på setra, der det er godt med utmarksbeiter. Familien har investert mye i seterdrifta.
– Vi håper nå bare at det ikke blir slik som Tine har varsla, at de innfører krav som gjør det umulig å ha dyra på utmarksbeitet i laktasjonsperioden. Det vil være helt ødeleggende for god utnytting av de beiteressursene vi har, hvis vi blir tvunget til å ha geitene hjemme om sommeren, understreker Ola.

Geitene på Valbjør produserer toppkvalitet mjølk på beiter med urterikt gras  FOTO: Ola Kaurstad
Geitene på Valbjør produserer toppkvalitet mjølk på beiter med urterikt gras FOTO: Ola Kaurstad

Tine opplever liten etterspørsel etter økologisk geitemjølk. Derfor er denne delen av drifta heller ikke økosertifisert. 

Myk Fjellgeit-ost

Men vi bruker ganske små mengder kraftfôr til geitene, og de har fri tilgang til ferskt og godt, økologisk grovfôr døgnet rundt, forklarer Ola. Sjøl om det per i dag ikke er aktuelt å legge om, vil vi nok vurdere å legge om også geitemjølka til økologisk, dersom det med tida blir praktisk og økonomisk gjennomførbart. Foreløpig har vi satset på å videreutvikle gardens egen ost, en brie-type vi har kalt Fjellgeit, i samarbeid med Tine-meieriet på Dovre. Noen få tonn av geitemjølka går til den produksjonen allerede i år.

Må bruke verktøyet rett

– Ser du noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?

– Selv føler jeg ikke at den økologiske drifta byr på andre utfordringer enn de utfordringene som en konvensjonell bonde møter. Det er bare det at vi ikke har like mange virkemidler til rådighet i verktøykassa som de har. Derfor er det i større grad en forutsetning at vi må nytte de virkemidlene vi har tilgjengelig, for å lykkes i økologisk drift. Dette ser jeg ikke på som noen utfordring, men mer som en mulighet til å bryne seg ekstra på det som måtte komme vår vei, enten det gjelder ugrasutfordringer eller tørke.

Flerkultur er viktig

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

– Ja, flerkultur i enga og rett bruk av husdyrgjødsla kan alle bønder ha nytte av. Det er mange gode grunner til dette, men et praktisk eksempel så vi tydelig med tørka i fjor, da vi tok over her. Sommeren 2018 var det ekstremt lite nedbør, men på grunn av at de tidligere eierne hadde satset på flerkultur i enga, berga belgvekstene seg godt, siden de har svært dype røtter.

Et rikt plantemangfold, gir godt grovfôr og gjør enga mer tørkesterk.   FOTO: Ola Kaurstad
Et rikt plantemangfold, gir godt grovfôr og gjør enga mer tørkesterk. FOTO: Ola Kaurstad


Vi har fortsatt profilen med å bruke mange ulike sorter i enga og bruker høgfjellsblandinga til Norgesfôr, Økoblanding 31, som vi supplerer med ekstra Lucerne av to ulike sorter, forteller Kaurstad. – Det gir grovfôr av topp kvalitet og bra avling her oppe hos oss.

Økonomi i grovfôr

Ola Kaurstad forteller at jorda på Valbjør er bra arrondert, så han har korte kjørestrekk og har etablert faste kjøreveier. Han kan derfor bruke lett utstyr til å få husdyrgjødla ut og unngår jordpakking.
I utgangspunktet har vi jo et ganske skrint miljø i vår høyde, så her er det også spesielt mye å hente på å bruke husdyrgjødsla riktig og passe på å unngå kjøreskader.
Ei god eng som gir godt grovfôr, er grunnlaget for god økonomi i produksjon av kjøtt og mjølk, understreker den unge bonden på Valbjør gard.

Valbjør gard med sine 13 gamle bygninger, ligger på 700 moh. i Vågå.  FOTO: Valbjør gard
Valbjør gard med sine 13 gamle bygninger, ligger på 700 moh. i Vågå. FOTO: Valbjør gard

Valbjør Gard ligger på 700 meter over havet i Vågå i Oppland, med 181 dekar fulldyrka og 262 dekar innmarksbeite og 1794 dekar skog og utmark og med et fiskevann i tillegg. Innmarka ligger ganske samla rundt husene. Ola og Kjerstin Kaurstad er sammen om drifta, og den årsgamle veslejenta deres bidrar også så godt hun kan.
Det freda gardstunet rommer hele 13 hus, fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Husene er restaurerte og lagt til rette for omvisning og utleie med vel 20 sengeplasser. Gardsfolket driver sjøl, med litt innleid hjelp til renholdet i toppsesongen. 
I gardsbutikken selger de alle gardens produkter, sauekjøtt, kjekjøtt, skinn, ost og bær.
Sommeren 2019 hadde de hele 500 overnattingsdøgn på gården, og alle gjester får omvisning og forklaring på hva det vil si å drive økologisk. 
Også barnehager får komme på besøk. Under kjeinga er det ekstra populært, og barna får også være med og lære om den økologiske drifta.
Geiter er trivelige, nysgjerrige og sosiale dyr, synes både veslejenta og Ola Kaurstad  FOTO: Valbjør gard
Geiter er trivelige, nysgjerrige og sosiale dyr, synes både veslejenta og Ola Kaurstad FOTO: Valbjør gard

I denne serien med portrettintervjuer presenterer vi alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, setter vi økologisk landbruk på dagsorden og gir konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Møter og samlinger blir annonsert på prosjektsida. Inviter gjerne mange kollegaer til å bli med!

Tilbake til toppen