Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Er blitt veldig glad i sauen

– Jeg er egentlig mest interessert i planteproduksjonen, men siden garden er som den er, måtte det beitedyr til, sier Georg Smedsland i Audnedal. – Da falt valget på sau.

Georg Smedsland vokste opp med økologisk drift og mye manuelt arbeid på heimgarden i Audnedal, i Vest Agder. – Største utfordringa er vel at tida ikke strekker til, medgir han i dette intervjuet.
Likevel stiller han opp som #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft.

- Garden har mye beiteressurser som ikke kan nyttes uten beitende dyr

Starta på leid jord

– Hva er bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?
– Foreldra mine dreiv økologisk melkeproduksjon på garden, så jeg fatta tidlig interesse for økologisk landbruk og utdanna meg innen landbruket. Interessen for jordbruksfaget gjør det spesielt interessant å drive økologisk.
Jeg begynte med som bonde i 2008. Da starta jeg med potet og kålrot på leid jord, for jeg er egentlig mest interessert i planteproduksjon.

Garden trenger beitedyr

– Kan du fortelle om drifta, hva dere produserer og om dette har endret seg over tid?
– Tidligere var det altså melkeproduksjon her, men da jeg kjøpte heimgarden i 2012, avvikla jeg den. Siden garden er som den er, med mesteparten av jorda som bare er egnet til gras og beiter, så ble det sau. Den lar seg også kombinere med anna jobb, og garden har mye beiteressurser som ikke kan nyttes uten beitende dyr. Og jeg har jo blitt veldig glad i sauen, da.

Omsetning har vært utfordrende

– Noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?
– Tja, det er jo mange utfordringer hver dag. Noen små og noen store. I år er tørka den største utfordringa uansett produksjon.
I potetproduksjonen er ellers tørråta utfordring nummer én. Nummer to er omsetning. Ja, tro det eller ei, men å få solgt økologisk potet har vært mer vrient enn man skulle tro.

- Å få solgt økologisk potet har vært mer vrient enn man skulle tro

Tida blir knapp

Kålrotproduksjonen er ganske grei, og med sauen er den største utfordringa sluttfôring av lamma. Det er for dyrt - og åpenbart lite «økologisk» - å gjøre det med kraftfôr.
Ellers er det nå så mange driftsmiddel en kan bruke, at eng og beiter produserer bra uten bruk av kunstgjødsel. Tistel er et økende problem i beitene. Ellers strekker ikke tida til, det er kanskje hovedutfordringa.

Kløveren kan overraske

– Noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?
– Ja, for eksempel å sørge for å få ut gjødsla til riktig tid og riktig mengde, er viktig i økologisk drift. Det ville konvensjonelle bønder også ha god nytte av. I økologisk produksjon ser en veldig tydelig om det har klaffa eller ikke. En kan og fort bli overraska over hvor god avling det kan bli i ei kløvereng, selv med svært lite tilført gjødsel, avslutter #Inspirasjonsbonde Georg Smedsland.


Smedsland gard ligger i Kollungtveit i Audnedal kommune i Vest-Agder og er en ganske vanlig sørlandsgard på 55 dekar fulldyrka og 26 dekar innmarksbeite, dessuten 1600 daa skog. I tillegg leier de ca 50 dekar fulldyrka og 25 dekar innmarksbeite.  I år har de potet på bare 5 dekar.
Alt arealet er i økologisk produksjon.
I vinter kommer vi til å ha ca 80 vinterfora sau, og om sommeren beiter mye av sauen i Åseralsheiene. 
Garden drives av Georg Smedsland med en del hjelp av kona Lisa og noe innleid hjelp. De har to små barn som foreløpig ikke er til så mye hjelp, men i lemminga har de god hjelp av woofere
Georg jobber også i 60 prosent stilling som rådgiver i NLR Agder.

#Inspirasjonsbonde Georg Smedsland trives med sauen  FOTO: Lise Marie Smedsland
#Inspirasjonsbonde Georg Smedsland trives med sauen FOTO: Lise Marie Smedsland

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder.
Les mer på prosjektets forside for å finne eksakt dato i nærheten av deg, og inviter gjerne mange kollegaer til å bli med!

Tilbake til toppen