Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Det store i det lille

Tråkker du opp den bratte lia fra Ulvik i Hardangerfjorden, kommer du til Undeland gård. Hvis det tunge vestlandsværet tillater deg utsynet, vil du miste pusten av hva du ser.

Mellom snødekt fjell og grønnblå fjord driver ekteparet Katinka Kilian og Grzegorz Kramar en økologisk grønnsaksgård, med Ulvik andelslandbruk som en naturlig forlengelse av egenproduksjonen på gården. Katinka er landskapsarkitekt fra Ås, og har i flere år vært gartner og daglig leder for andelslandbruket.

«Vi dyrker rundt 50 forskjellige grønnsaker og urter her, med litt bærproduksjon i tillegg. Og så økologiske snittblomster også, da! Blomsterdyrkingen gjør driften mer mangfoldig. Det er deilig med blomster når du står midt oppi gjørma, de er vakre uansett», forteller Katinka.

Å dyrke økologisk handler først og fremst om å tenke helhetlig, både i det lokale og globale perspektivet.

Katinka Kilian med blomster fra Undeland Gård.
Katinka Kilian med blomster fra Undeland Gård.

Undeland gård er ikke stor. Her er bare fire dekar egnet for dyrking av grønnsaker, blomster og bær, og det som ikke er klassifisert som fulldyrka mark er leid ut til nabobruk, som da får bedre utnytting på mer sammenhengende teiger. «Å dyrke økologisk handler først og fremst om å tenke helhetlig, både i det lokale og globale perspektivet», sier Katinka. «Vi får tilgang til husdyrgjødsel i retur, fra samarbeidet med naboene våre.»

Grønnsaksproduksjonen på gården ble Debiosertifisert i 2018, og er i stadig utvikling. «En av de store utfordringene er å finne gode og lokale ressurskretsløp. Vi må ta hensyn til at jordsmonnet har mye fosfor etter tidligere dyrehold, samt at vi aldri kan få nok kunnskap om jordhelse og klok ressursbruk.» Katinka Kilian forteller om utviklingen av gårdsdriften. «Vi har lagt om fra årlig pløying til varige plantesenger og minimal jordbearbeiding, men med bruk av lokal kompost, fangvekster og så kontinuerlig jorddekking som mulig.» Undeland gårds driftsform har inspirert mange norske markedshageetableringer de siste årene.

Nesten innerst i Hardangerfjorden ligger tettstedet Ulvik. Tråkker du opp den bratte lia derfra, kommer du til Undeland gård.
Nesten innerst i Hardangerfjorden ligger tettstedet Ulvik. Tråkker du opp den bratte lia derfra, kommer du til Undeland gård.

«Først og fremst er produksjonen av matplanter et andelsbruk, med både private husholdninger og restauranter som andelstakere. Etterspørselen er stor, men vi opplever at folk er mer opptatt av at varene er kortreiste, enn at de er økologisk produsert.»

Katinka Kilian er nemlig opptatt av at maten må være ekte!

«Framtidas forbruker vil være mer opptatt av å kjenne historien bak maten. Det er så mye «fake» vi omgir oss med, så jeg tror at det ekte vil bli mer vesentlig.»

Framtidas forbruker vil være mer opptatt av å kjenne historien bak maten.

Dugnad i andelslandbruket.
Dugnad i andelslandbruket.

Katinka forteller at hun opplever at restaurantbransjen går foran.

«Det har vært en bevegelse mot tettere bånd mellom bonden og kokken, og det er bra! For å få med oss de vanlige matkundene, må vi se på hvordan vi merker produktene, og gjøre det økologiske mindre mystisk og ideologidrevet.»

Kilian titulerer seg selv som ildsjel, og er en stor inspirator for andre. Hun arbeider nå som prosjektleder for Markedshager Bergen, hvor «de jordløse» i byen også får en sjanse til å dyrke sin egen mat.

«Tenk hvor langt vi hadde kommet om vi hadde brukt mer forskningsressurser på økologisk matproduksjon, snarere enn det konvensjonelle», tenker Katinka Kilian høyt. «For økologisk bærer bedre med seg kompleksiteten i det hele; jordliv, klimasystemer og miljø, alt det vi trenger å vite mer om i tiden som står foran oss.»

Tenk hvor langt vi hadde kommet om vi hadde brukt mer forskningsressurser på økologisk matproduksjon, snarere enn det konvensjonelle.

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets Økoløft.

I samarbeid med de 7 andre organisasjoner, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 

Tilbake til toppen