Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Bedre jord og bedre inntekt

Med 750 mål økologisk jord på Stange i Hedmark, er familien Narum klare med konklusjonen: Vekstskifte er avgjørende, kornavlingene blir bra og lønnsomheten er bedre med økologisk korn.

På Finstad Nordre i Stange i Hedmark har familien Narum virkelig lykkes med økologisk kornproduksjon.

Gode avlinger

– Det er moro å få til denne produksjonen. Etter 15 år med økologisk planteproduksjon ser vi at det er mulig, sa Kristian Narum da han vant avlingskampen i 2016 med 703 kilo korn pr dekar. De gjentok suksessen også i 2017.

– Hva var bakgrunnen for at dere begynte med økologisk drift?

– Vi følte at mye lå til rette for å lykkes med økologisk korndyrking. Med god tilgang på husdyrgjødsel fra vår foredlingsbesetning på Norsk Landsvin, kunne vi utnytte gårdens egne ressurser og samtidig redusere innkjøpte innsatsfaktorer til et minimum, sier Kristian Narum.
– Dessuten synes vi det er morsomt med faglige utfordringer, og vi ville gjerne bidra til det grønne skiftet.

– Økologisk planteproduksjon er en smart måte å produsere på

Erter i vekstskiftet

– Kan du fortelle om drifta og hva dere produserer og hvordan dette har endret seg over tid?

– Vi har etablert et vekstskifte med erter, hvete, havre, bygg, engfrø og potet. Det er viktig å ha inn erter og potet i vekstskiftet. Ertene skaffer nitrogen fra lufta og potetene gir gode muligheter for å holde ugraset i sjakk. Svinegjødsla blir lagret i 12 måneder og vi bruker opptil 4 tonn pr dekar, noe som gir omkring 10 kilo totalnitrogen.

Endringer, ja, vi har jo lært underveis. I starten kjørte vi «standard jordarbeiding» med skålharving over hele fjøla, men «økonomisjefen» protesterte. Det er helt sentralt å holde kontroll på mengden innkjøpt energi, så etter hvert har vi redusert skålharvinga til et minimum på de skiftene der det ikke er helt nødvendig for å holde kveka i sjakk.

Rask nedmolding gir god jord

En av de store fordelene med økologisk korn, er jo også at det er lite å gjøre i åkeren mellom våronna og tresking.
Vi legger stor vekt på å etablere gode forhold i jorda med rask nedmolding av planterester. Etter tresking kjører vi skålharva så raskt som mulig, og dette har gitt god uttelling. Jorda er mer moldrik nå enn før vi la om.

– Noen utfordringer som økologisk drift byr på?

– Økologisk drift kan være utfordrende med tanke på ugras og sopp, og vi kan være usikre på om vi får nok nitrogen tilgjengelig raskt nok om våren. Derfor er et godt planlagt vekstskifte helt sentralt, både med tanke på ugras, skadegjørere og næringstilgang. Å sørge for god drenering og å gjøre tingene til rett tid, er også enda mer avgjørende når vi driver økologisk, men ellers er det ikke noe hokus pokus.

Edruelighet i alle ledd

– Det blir svært viktig framover at de økologiske produktene blir tilgjengelige i butikkene til en pris som forbrukeren kan akseptere, fortsetter Narum.  – Økologisk planteproduksjon er en smart måte å produsere på. Mange bønder har bygd opp erfaringer som gir både avling og kvalitet.

Poteter er et eksempel; prisen til produsent må være noe over konvensjonell; men alle ledd i varekjeden må være edruelige slik at sluttprisen i butikk gir et volum av en viss størrelse.

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

– Det er vel dette med vekstskiftet og å passe på å gjøre ting til rett tid og så å redusere unødvendig kjøring og nytte ressursene på gården best mulig. Generelt god agronomi, altså.

 

 

Finstad Nordre

Garden ligger i Stange kommune, midt i flatbygdene på Hedmark og har 700 dekar eget areal og 50 dekar leid jord i tillegg. Mesteparten er leirholdig morenejord og noe er siltig sandjord. Snaut 100 dekar er nydyrket, og 200 dekar er kjøpt inn som tilleggsjord.
På garden driver familien en konvensjonell kombinert svineproduksjon, altså både purker og slaktegris, med en foredlingsbesetning av Norsk Landsvin. Det gir god tilgang på blautgjødsel, som blir lagret i ett år før bruk. Jorda på garden ble lagt om i år 2000.

Les mer om garden og drifta hos NLR og på Agropub

Tilbake til toppen