Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Artig å drive økologisk

– Å drive økologisk setter krav til agronomen. Når man begynner å få til vekstskifte og bedre avlinger er det artig, sier økobonde og landbruksrådgiver Anders Eggen.


– Økologisk landbruk byr på både oppturer og nedturer, sier Anders Eggen. Med 20 års erfaring som produsent av økologisk korn, erter og gras, og med lang fartstid som landbruksrådgiver på økologisk, vet han hva han snakker om. Han trekker fram god agronomi og godt vekstskifte som viktige faktorer for å lykkes med økologisk produksjon.

Anders Eggen driver Me-Eggen gård på Melhus i Sør-Trøndelag og er en av 32 inspirasjonsbønder i Landbrukets ØKOLØFT.

Korn, gras og erter

– Kan du fortelle litt om gården, hva som produseres der og hvordan dette har endret seg over tid?
Me-Eggen er en typisk trøndergård som tidligere hadde både husdyr, gras og korn. Med kanaliseringspolitikken i 1970-åra ble det lagt til rette for mer kornproduksjon. Melkeproduksjonen ble faset ut.
– Jeg tok over gården i 1995 og begynte å legge om til økologisk to år seinere, forteller Anders. – I 2007 var alt lagt om til økologisk. Jeg kuttet ut storfe da, men fortsatte med gras. Nå har jeg et vekstskifte med en tredel erter og gras, og to tredeler korn. Jeg dyrker bygg, havre, høstbygg og høstraps, rughvete (høstkorn) og av og til hvete.

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift?
– Det var delvis påvirkning fra andre og en motivasjon til å prøve noe nytt. Det var spennende å prøve å dyrke økologisk, samt at det var en motivasjon å kutte ut plantevernmidler.

Nyttig nabosamarbeid

- Kan du si litt mer om hvordan du avsetter produktene dine og om de blir solgt videre som økologisk?
– Felleskjøpet har kornmottak her i nærheten, det er en stor fordel for meg. De tar imot økologisk korn og erter som går inn i produksjon av økologisk kraftfôr. Produsenter som ikke har lokalt mottak, må kanskje regne med å ha egen tørke. Det er uansett en fordel å ha egen tørke, og for erter, som må leveres etter sesong, er det i de fleste tilfeller nødvendig. Graset selger jeg med fast avtale til en nabo som har økologisk melkeproduksjon.

– Hvordan er situasjonen når det gjelder gjødsling på gården din?
– Jeg har en nabo som driver med fjørfe og som jeg får kyllinggjødsel fra. I tillegg bruker jeg pelletert fjørfegjødsel, som jeg kjøper fra Felleskjøpet. Jorda på gården min er i hovedsak moldholdig lettleire, som er typisk grasjord og er kaliumholdig. Det er en fordel fordi hønsegjødsla har lite kalium.

Næringstilgang er ikke noe problem i økologisk kornproduksjon, mener Anders.
– Har man ikke tilgang på husdyrgjødsel kan man få kjøpt økologisk pelletert hønsegjødsel. Er det lite kalium i jorda kan man få tak i kalium. Det samme gjelder fosfat. Men det forutsetter at man er villig til å kjøpe inn dette, selvfølgelig.

Gode avlinger viktig

– Kan du si litt mer om avlingsnivået etter at du la om til økologisk?
– Erter og gras gir nesten like store avlinger som i konvensjonelt. Når det gjelder korn var det en depresjon til å begynne med, men avlingene er stabilt høyere nå enn de første åra. Jeg har nå ca. 2/3 avling økologisk i forhold til konvensjonelt.

Men det er stadig noe å strekke seg etter. Det er viktig å prøve å få til gode avlinger med tanke på matsikkerhet i verden. Dessuten er det viktig å få til gode avlinger for å holde ugrassituasjonen under kontroll. Med bedre avlinger blir det mindre plass til ugras i åkeren også.

Må passe på jordlivet

Det å prøve nye metoder og vekster for å få stadig bedre vekstskifte og bedre avlinger er noe av motivasjonen ved å drive økologisk. For å få det til er det viktig å ta vare på jordlivet, å være påpasselig med jordas lagelighet ved jordarbeiding og å unngå jordpakking.

Gode avlinger er viktig, men det er også økonomi, legger Anders til:
– Det er viktig at det er minst like god økonomi i økologisk som i konvensjonelt, det er et krav for min del. Med tilskudd og merpris oppnår jeg det i drifta mi.

Langsiktig planlegging

– Hvilke utfordringer opplever du med økologisk drift?
– Rotugras, i den grad det er en utfordring. For å håndtere det må man tenke forebyggende. Viktige verktøy er vekstskifte, mekanisk ugrashåndtering med kvik-up harv og skålharv, eventuelt grønngjødsling og god pløying. Riktig jordarbeiding til riktig tid er dessuten en forutsetning. Man er enda mer avhengig av timing i økologisk produksjon.

Ellers sitter utfordringene i hodet. Man må tåle å se ugras og tåle ujevn vekst. Økologisk er ikke nødvendigvis så forutsigbart fra år til år. Man må også være forberedt på at det i omleggingsperioden kan være en nedgang på avlingsnivået. Men mulighetene ligger i et godt vekstskifte, i det å jobbe forebyggende og langsiktig og hele tiden tenke jordkvalitet, oppsummerer han.

Miljøfordeler med vekstskifte

– ­­­­­­­Er det noe ved økologisk drift du tenker at konvensjonelle bønder vil ha god nytte av?
– Samspillet mellom økologisk og konvensjonelt er veldig nyttig, mener Anders. – Det er viktig at vi kan lære av hverandre. Fra det økologiske kan vekstskifte trekkes fram. Dette er noe konvensjonelle bønder i større grad kan benytte seg av, for å kunne gjøre sin produksjon mer miljøvennlig. Samtidig er mange konvensjonelle bønder gode på mye som økologiske bønder kan lære av, for eksempel jordarbeiding og timing i produksjonen.

Gratis førsteråd

Til slutt, har du noen tips til bønder som vurderer å legge om til økologisk kornproduksjon?

– Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og be om økologisk førsteråd. Dette er en gratis og uforpliktende gjennomgang av gården og drifta, der en ser på muligheter og eventuelle utfordringer med å legge om til økologisk produksjon. NLR kan også sette deg i kontakt med andre som driver økologisk. Det er mange erfaringer å høste fra andre.

Anders har tro på framtida for økologisk produksjon og ønsker andre bønder velkommen inn i et interessant felleskap:
Det spennende og artig å drive økologisk. Det er flott å produsere en vare som folk er interessert i og vil ha, og det er interessant at det er god økonomi i det. Ellers er målet god agronomi, som er en fellesnevner for norsk landbruk, og vi kommer til å se bedre avlinger i framtida, både for økologisk og konvensjonell produksjon, avslutter han.

 

Anders Eggen driver Me-Eggen gård på Melhus i Sør-Trøndelag. Gården ble lagt om til økologisk mellom 1997 og 2007. Anders produserer korn, erter og gras på gårdens 450 da, samt på 100 da leiejord. Ved siden av gården jobber Anders som landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag i 50 % stilling.

Les mer:

Om omlegging til økologisk kornproduksjon her

Om hvordan erter og åkerbønner i vekstskiftet kan forbedre kornavlingene her

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

 

Tilbake til toppen