Hopp til innhold

Er dette noe for meg?

Er dette noe for meg?

Andelslandbruk er noe for deg som ønsker tett dialog med og involvering av forbrukere. Mange bønder ser andelslandbruk som en interessant omsetningskanal. 

Det er imidlertid lurt å vurdere nøye om dette er noe for deg og din gård. Andelslandbruk er en modell som krever en annen innstilling og organisering enn den man kanskje er vant til fra mer tradisjonell drift.

Fordeler for bønder

  • Økonomisk trygghet
  • Omsetning garantert
  • Kostnadsdekkende pris
  • Minimalt svinn
  • Produksjon etter behov
  • Fellesskap og dialog med andelshaverne
  • Matjord vernes

Mer enn bare matproduksjon

Modellen har økonomisk forutsigbarhet for bonden som én av grunnpillarene. Man er sikret omsetning for den produksjonen man bestemmer seg for å produsere i samarbeid med andelshaverne. Men med modellen vil også nye sosiale, faglige og organisatoriske problemstillinger dukke opp. Spør deg selv hvorfor du ønsker å være involvert i et andelslandbruk. Er du interessert i å selge maten din lokalt finnes det også andre kanaler som Bondens marked, Kooperativer og flere andre løsninger.

Fruktbar Jord

Jorden må være egnet for den produksjonen andelshaverne ønsker seg. Spesielt viktig er jordsmonnet for grønnsaksproduksjon.

Fagkunnskaper

Agronomi er et fag. Du trenger både kunnskap og erfaring for å produsere gode kvalitetsprodukter. Om du som bonde ikke føler at du innehar tilstrekkelig med kompetanse eller tid, så er det mulig å leie inn for eksempel en gartner eller en annen bonde.

 

FOTO: Lars Olav Stavnes
FOTO: Lars Olav Stavnes

Mangfoldig produksjon

Andelslandbruk blir først interessant når man kan tilby et mangfold av ulike sorter. I grønnsaksproduksjon er det for eksempel vanlig å tilby minst 20-50 ulike sorter.

Grundig planlegging

Å starte opp i begeistring er ikke nok. Modellen er radikalt annerledes fra mer tradisjonell gårdsdrift. Andelslandbruk krever gjennomtenkte valg for økonomi, organisering, kommunikasjonsverktøy og produksjonsvalg. Det krever at regler og formelle godkjenninger er på plass. Hittil har det vært relativt enkelt å finne nok interesserte andelshavere. Flere andelslandbruk i Norge har ventelister, men noen må jobbe mer for å fylle opp med ønsket antall andelshavere. Det er viktig å sette av nok tid til rekruttering.

Samarbeid med mange mennesker

Et andelslandbruk involverer mange mennesker. Mange bønder setter stor pris på det sosiale fellesskapet og den tette dialogen med de som spiser maten de produserer. Et godt fungerende andelslandbruk er avhengig av tydelige forventningsavklaringer og "kjøre-regler". Avklaring for bestemte dager som skal være åpne for at andelshaverne skal kunne besøke åkeren, og om det alltid er greit å slå av en prat med bonden, er eksempler på ting som bør avklares ved oppstart.

FOTO: Hilde Amy Teie
FOTO: Hilde Amy Teie

 

 

Tilbake til toppen