Hopp til innhold

Internasjonalt

Internasjonalt

Andelslandbruk kalles på engelsk CSA – Community Supported Agriculture og er godt etablert som et internasjonalt begrep. 

Fra de første andelslandbrukene i Japan på 1960-tallet og fram til i dag har andelslandbruk etter hvert blitt spredt over store deler av verden.

Starten – 60- og 70-tallet

Det sies at andelslandbruk i den formen vi kjenner det i dag først ble etablert i Japan på slutten av 1960 tallet og helt i begynnelsen av 1970-tallet. Ordningen der forbrukere inngikk direkte samarbeid med bønder ble kalt Teikei som direkte oversatt betyr partnerskap/samarbeid eller mat som viser bondens ansikt.

Europa og USA – 70- og 80-tallet

Det aller første andelslandbruket i Europa som man kjenner til ble etablert i Sveits i 1978 ved navn Les Jardins de Cocagne. På 1980-tallet ble de første andelslandbrukene etablert i Tyskland. På tysk kalles modellen Solidarische Landwirtschaft, som betyr solidarisk landbruk. Disse var inspirert av antroposofien og det biologisk-dynamiske jordbruket. De sosiale aspektene og fellesskapets ansvar for matproduksjon motiverte gårdene til nytenking rundt hvordan jordbruket skulle drives. På samme tid ble flere andelslandbruk etablert i USA.

FOTO: Pernille Kvernaas
FOTO: Pernille Kvernaas

Nyere utvikling

Det var først etter årtusenskiftet at utviklingen virkelig har skutt fart, med en stor økning i antall andelslandbruk de siste årene. Andelslandbruk har blant annet fått godt fotfeste i Kina. På det afrikanske kontinentet er det nylig blitt etablert et nettverk som jobber blant annet for å sikre god en fremvekst av de afrikanske andelslandbrukene.

Situasjonen i Europa i dag

I følge URGENCIs rapport med europeisk kartlegging over andelslandbruk i 22 europeiske land fra 2015, finnes det rundt 600.000 mennesker involvert i andelslandbruk i Europa.

Frankrike har over 2.000 andelslandbruk (AMAPs) som utgjør flesteparten av de 2.783 andelslandbrukene som ble registrert i den nevnte europeiske kartleggingen. Legger man en noe bredere definisjon for andelslandbruk til grunn, vil tallet komme opp i over 6.000 og antall andelshavere nærme seg 1 million. Noen tall fra rapporten som har tallmateriale fra 2015:

Belgia: 138
Italia: 104
Tyskland: 92
Storbritannia: 84
Spania: 75
Sveits: 60
Nederland: 47

Norge har ifølge rapporten 35 andelslandbruk. Men som vi vet har veksten vært enorm de siste årene og de siste tallene som vi i Økologisk Norge har oversikt over viser at vi er oppe i 96 andelslandbruk her til lands per oktober 2021.

Internasjonalt nettverk

URGENCI (The International Network for Community Supported Agriculture) er det internasjonale nettverket for andelslandbruk. Den siste URGENCI-konferansen er den sjette i rekken, og ble avholdt i 2015 i Beijing. Nettverket arbeider både internasjonalt og regionalt. Den europeiske delen av URGENCI har organisert tre møter, hvor det siste var i Ostrava, Tsjekkia i september 2016. Tilstede på denne konferansen var 150 deltakere fra 26 land. Norge var representert ved Alexandra Devik og Marte Guttulsrød fra Oikos - Økologisk Norge.

Økologisk Norge er medlem i URGENCI og er endel av forskningsgruppen i den europeiske delen av URGENCI. Det er mulig for både enkeltpersoner og andelslandbruk å bli medlem i URGENCI for 10 euro per år.

I mai 2016 lanserte URGENCI en rapport som viser utbredelsen av andelslandbruk i Europa. Rapporten beskriver og analyserer situasjonen i 22 av landene i Europa, og gir også en god oversikt. Rapporten kan lastes ned på nettsidene til URGENCI. Den norske oversikten er skrevet av Elin Rømo Grande, organisasjonsrådgiver i Økologisk Norge. Hun har skrev sin masteroppgave om andelslandbruk i Norge i 2009 ved NMBU.

Tilbake til toppen