Hopp til innhold

FOTO: Kari Mette Høstvik
FOTO: Kari Mette Høstvik
Intern kommunikasjon

Intern kommunikasjon

Et andelslandbruk krever mye mer av deg som produserer landbruksvarer enn bare det agronomiske. God kommunikasjon og organisering internt er utrolig viktig for å lykkes med mange andelshavere!

Ulike roller og funksjoner i et andelslandbruk

Et andelslandbruk kan bestå av en initiativtaker eller flere som går sammen, men uansett utgangspunkt vil det være nyttig å involvere flere i arbeidet. Det er mange oppgaver som skal dekkes, og kanskje passer ikke alle ting til alle personer.

Årsmøte

Om dere er organisert som et samvirke kreves det egne vedtekter og rammer for beslutningsprosesser og foraer der kommunikasjonen skal skje. For eksempel kreves det at det velges et styre blant andelshaverne, og det kreves også at det avholdes et årsmøte.

Uansett om dere er et samvirke, eller om andelslandbruket organiseres gjennom salg av andeler via et enkeltpersonsforetak eller annen juridisk og økonomisk organisering, anbefaler vi alle andelslandbruk til å ha et årlig møte der dere diskuterer produksjonsplanene for året, og går gjennom budsjettet. Når disse vedtas vil det også definere andelsprisen for inneværende.

FOTO: Kari Mette Høstvik
FOTO: Kari Mette Høstvik

Kjernegruppe/styre

Er andelslandbruket etablert som et samvirke har dere allerede på plass en struktur med et styre som har jevnlige møter for å diskutere driften av andelslandbruket. Vi anbefaler alle andelslandbruk - uansett form - å ha et styre eller en kjernegruppe.

Dette vil hjelpe dere som driver et andleslandbruk til å ha en gruppe som er ekstra tett på det som skjer i andelslandbruket, der arbeidsoppgaver kan fordeles og som kan brukes som diskusjonsarena for å avgjøre viktige valg i utviklingen av andelslandbruket.

Arbeidsgrupper

Mange andelslandbruk har egne arbeidsgrupper for ulike deler av driften. For eksempel kan dere organisere arbeidsgrupper for ulike grønnsaksfamilier der en gruppe har ekstra ansvar for alt innen kålfamilien, eller delt opp etter andre funksjoner. Arbeidsgrupper for urter, eller bier og blomster kan også være aktuelt.

Andre arbeidsgrupper kan ha ansvar for sosiale arrangementer. Ved å engasjere andelshaverne i arbeidsgrupper vil dere kunne få brukt alle de gode ressursene hos de som er med, på en effektiv måte. Tid brukt i arbeidstimene kan for eksempel tilgodeskrives som dugnadstimer som de andre andelshaverne bidrar med i åkeren.

Hvis det er mange engasjerte for spesifikke utviklinger, for eksempel honningproduksjon, kan det kanskje være lurt å sette av et lite budsjett hvert år til hver arbeidsgruppe sånn at de kan utfolde seg enda mer?

FOTO: Janne Marie Fatland
FOTO: Janne Marie Fatland

 

Dialog i andelslandbruket

Det er ulike kanaler for ulik type informasjon. Alle trenger kanskje ikke alt, men under har vi listet opp en del verktøy og kanaler med tilhørende informasjon som kan passe for dialog med andelshaverne.

1. Kjernegruppe/styret

Bindeledd mellom gårdbruker og andelshavere - tar avgjørelser mellom årsmøter

Organisere det sosiale

 

2. Ukentlig informasjon på e-post

Høstemeldinger

Annen informasjon fra gartner/bonde, daglig leder eller styret

 

3. Hjemmeside, profil på andelslandbruk.no

Statisk informasjon som gjør at nye folk blir kjent med dere og konseptet og velger å bli andelshavere

 

4. Facebook-gruppe

Interne grupper for de som er andelshavere der høstemeldinger kan deles og annen informasjon fra styret eller gartner/bonde

Forum for å dele oppskrifter og tips til bruk av grønnsakene

Dele erfaringer og inspirasjon andelshaverne seg i mellom

La andelshaveren dele sine beste bilder fra «livet» i andelslandbruket. Til inspirasjon for nye og for skape en god gruppefølelse.

 

5. Oppslagstavle på jordet

Dele regler for hvordan ferdes på andelsandbruket

Oversiktskart over hvor hva befinner seg på jordet

Ukens høstemeldinger (laminert) som kan tas med når andelshaverne skal høste

 

6. Sosiale sammenkomster

Dugnader

St. Hansfest eller høsttakkefest

 

FOTO: Marit Lundby
FOTO: Marit Lundby

 

Tilbake til toppen