Hopp til innhold
Økologisk Norge mener:

Statens tilbud: Økosatsing på vent

– Utrolig at Staten i sitt tilbud ikke benytter seg av markedsmulighetene og potensialet som ligger i å styrke det økologiske landbruket, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør ble lagt fram i dag. 

– Regjeringens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør i dag, er beskjed om at økosatsingen i Norge er satt på vent, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. – Det vil bety økt import av økologiske matvarer. Vi ser ikke det som noen ønskelig utvikling, sier Solberg og viser til den svenske regjeringens opptrappingsplan.

Svenskene satser

– Svenske myndigheter har vist at en ved målrettet satsing og involvering av aktørene i hele verdikjeden kan få til et solid økoløft, framholder Solberg. – Der har regjeringen sett markedspotensialet og miljøgevinsten økologisk landbruk gir og legger opp til en opptrappingsplan der det økologiske arealet skal økes fra dagens 18 % av totalarealet til 30 % i 2030.
Det offentlige forbruket av økologiske matvarer skal økes fra dagens 35 % til 60 % i 2030. Det er laget en tiltaksplan for å nå målet med evaluering i 2022, 2026 og 2030. Aktører i hele verdikjeden er involvert for å sikre at produktene finner veien fra bonde til forbruker.

Taper markedsmuligheter

Mens den svenske regjeringen benytter seg av markedsmuligheten økologisk landbruk gir, setter den norske regjeringen altså økosatsingen på vent. Med den sterke veksten vi har sett i omsetningen av økologisk mat, 120 prosent salgsvekst de siste fem årene, betyr regjeringens tafatte tiltak for å styrke den norske økoproduksjonen bare flere tapte markedsmuligheter for norsk landbruk.

Håper på Stortinget

– Tiltakene i regjeringens tilbud til jordbruket er bare småjusteringer og ikke noe signal om en offensiv satsing. Her må vi bare vente og håpe at Stortinget viser vilje til å satse mer offensivt, sier Solberg.

Ny strategi for økologisk produksjon og forbruk skal legges fram for Stortinget sammen med resultatet av årets jordbruksforhandlinger.

Tilbake til toppen