Hopp til innhold
Økologisk Norge mener

​Staten innfrir ikke egne mål

Med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil ikke staten klare å innfri egen målsetning om å dekke den økte etterspørselen med norsk økologisk produksjon. 

I tilbudet som ble lagt frem tidligere denne uken framsnakker ikke staten denne markedsmuligheten og prioriterer ikke arbeidet med å bygge sterke verdikjeder.

For å understreke økologisk landbruk sin rolle som spydspiss for å gjøre det konvensjonelle landbruket i hele landet mer miljøvennlig la Økologisk Norge i sitt krav opp til å doble dagens innsats på 173 millioner kroner. Staten mener lønnsomheten i økologisk produksjon er god og har regnet seg fram til en økning i øko-tiltak på i underkant av 10 millioner. 

– Staten har i sitt tilbud ikke tatt på alvor bekymringsmeldinger fra våre medlemmer om svekket økonomi i økologisk produksjon, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. 
– Om økologisk landbruk skal ha rollen som spydspiss og videreutvikles, må det det satses så det monner.

Utnytter ikke potensialet

Økologisk Norge mener det er et stort potensial for økt selvforsyning på økologiske fôrvarer. Da må det det stimuleres til økt produksjon av økologisk grovfôr, proteinvekster og korn. De store uutnyttede beiteressursene er også viktige her.

– Vi ser en forsiktig satsing på økologisk korn og proteinvekster. Det er et stort behov for økologisk grovfôr, men det er svært begrenset tilgang i Norge, det er det klar beskjed om fra våre medlemmer, spesielt på Vestlandet. Det er ingen økt satsing på økologisk grovfôrproduksjon i tilbudet. Statens forhandlere har heller ikke lagt inn sterke stimuli for å ta utmarka i bruk, sier Solberg.

Går for sakte

En ambisiøs frukt- og grøntsatsing, økte ressurser til utviklingsarbeid på økologisk landbruk og prioritering av arbeidet for å bygge sterke verdikjeder vil sette fart på økologisk produksjon i Norge. 

– Vi finner lite av det i statens tilbud. Staten matcher ikke jordbrukets satsing på frukt, bær og grønt. Det er marginale økninger i støtte til utviklingsmidler. Det betyr at mange gode utviklingsprosjekter ikke blir realisert. Dialogforum, som skulle være et hovedverktøy for å bygge sterke verdikjeder, er satt på vent. Tidspunkt og tema for møter i 2019 er ennå ikke avklart, sier Solberg.

Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.
Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

For spørsmål og ytterligere kommentarer ta kontakt med; 
Børre Solberg, d
aglig leder Økologisk Norge, telefon: 412 19 505 / 24 12 41 01

Tilbake til toppen