Hopp til innhold

Økologisk Norge

Solid vekst i etterspørselen i 2020: Norsk økologisk matproduksjon henger ikke med

- En gavepakke til våre eksporterende naboland, sier daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge. Økoarealet i Norge er på 2009 nivå. Dagligvarehandelen melder om solid vekst i etterspørselen.

Torsdag 25. mars presenterte Landbruksdirektoratet utviklingen i produksjon og markedet for økologiske jordbruksvarer i 2020, sammen med Statistisk sentralbyrå.

– En solid vekst i norsk økologisk produksjon i 2020 er gledelig. Det er imidlertid ikke nok til å dekke den økte etterspørselen. Det er en betydelig import av produkter vi kunne produsert her i Norge. Importen gir tap av verdiskaping og kulturlandskap i bruk i Norge.  Økt satsing i Norge er også viktig for å løse klima og miljøproblemene vi står overfor, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. 

Andelen økoareal av samlet jordbruksareal i Norge er på 4,6 prosent, viser tall fra Debio. Samtidig melder dagligvarehandelen om betydelig omsetningsøkning på økologiske matvarer i 2020. 

Paradoks 

- I koronaåret 2020 har etterspørselen etter økologiske varer skutt i været. Tiden vil vise om det er en varig endring, men det viser uansett at produksjonen i Norge ikke holder tritt med etterspørselen. Det er et paradoks at Norge ikke klarer å levere egenproduserte økovarer når forbrukeren faktisk ønsker det, sier Solberg.  

Mens tallet for økoareal i Norge er på 4,6 prosent av samlet jordbruksareal, er tilsvarende 2019- tall for Sverige 20,4 prosent, Finland 13,4 prosent og Danmark 10,9 prosent. 

– Mangler ambisjoner 

- I motsetning til Norge har våre naboland klare mål for hvor stor andel av jordbruksarealet som skal gå til økologisk produksjon. EU har en målsetting om minst 25 prosent av jordbruksarealet drives økologisk. De har fortsatt et stykke igjen fra dagens nivå på 8 prosent, men i Norge mangler det ambisjoner for økologisk produksjon og resultatet blir deretter, sier Solberg.  

– Unik mulighet

I årets jordbruksforhandlinger har Økologisk Norge også i år spilt inn kravet om at målet på 15 prosent produksjon og forbruk av norsk økologisk mat må gjeninnføres. – Vi mener det haster med en solid satsing på norsk økologisk produksjon. Forbrukerne vil ha økomelka, men økomelk produsentene er presset økonomisk og flere vil slutte med økomelk. Tiltak må settes inn for å styrke lønnsomheten. Det trengs også en solid satsting på norsk økologisk frukt og grønt. Der er det et betydelig potensiale. Målrettede tiltak må settes inn mot både små og storskalaproduksjon. Tilgang på dyktige sesongarbeidere er en forutsetning for å lykkes. Økologisk Norge ønsker i år å løfte fram det økologiske kjekjøttet og stimulere til økt salg av dette.  Det er god dyrevelferd og bidrar til økt verdiskaping.  

Den økende etterspørselen etter økologiske varer er en unik mulighet for norske bønder. Men vi gir fra oss denne anledningen når vi lar forbruket dekkes av import. Dersom vi vil ha norsk matproduksjon må det være rammevilkår som gjør at bøndene kan produsere det de kan og har forutsetninger for, påpeker Økologisk Norge. 

Fakta om økomat

Økoareal i Norge

I 2020 var andelen økoareal av samlet jordbruksareal 4,6 prosent. De siste ti årene har andelen vært mellom 4,7 og 5,1 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne tilsvarende nivå som 2020. Økologisk Norge mener målet om minst 15 prosent produksjon og forbruk av norsk økologisk mat må gjeninnføres.

Økoareal i naboland (2019)

Sverige: 20,4 prosent. 39% av offentlige innkjøp av næringsmidler er økologiske og offentlig innkjøp er viktig driver mot et uttalt mål om 60% økologisk offentlig forbruk innen 2030. 

Finland: 13,4 prosent

Danmark: 10,9 prosent

Etterspørsel økovarer dagligvare

Landbruksdirektoratet har ikke innhentet tall for dagligvare de to siste årene. Dagligvarekjedene melder imidlertid om betydelig omsetningsøkning på økologiske matvarer i 2020. 

Andelslandbruk

Det er 88 aktive andelslandbruk i Norge, med 4723 andelshavere. Det er en økning på 478 flere andeler sammenlignet med 2019. 

Økobønder

Det er 1981 økobønder i 2020, ifølge Debio. Siden toppåret 2009 har antall økoprodusenter gått ned med over 30 prosent. 

Tilbake til toppen