Hopp til innhold
Økologisk Norge mener:

Sett konkrete mål for både produksjon og forbruk

Økologisk Norge samlet i Landsmøte på Røros har vedtatt: Stortinget må sette konkrete og ambisiøse økomål - både for produksjon og forbruk. En ny strategi må inneholde en forpliktende opptrappingsplan.


Stortinget skal vedta ny strategi for økologisk produksjon og forbruk i juni 2018.

Økologisk Norge vi understreke følgende:

  • Strategien må ha et konkret og ambisiøst prosentmål for både produksjon og forbruk.
    Markedet kan ikke styre dette, men må suppleres med blant annet offensive tiltak i landbrukspolitikken, tilrettelegging for bedre vareflyt fra produsent til forbruker og med offentlige innkjøp. Tidligere mål for økologisk produksjon har ikke blitt nådd. En ny strategi må derfor inneholde en forpliktende opptrappingsplan slik at tiltak kan settes inn etter behov.
  • Målet på forbruk må kobles til norsk produksjon av mat og fôr. Det er vanskelig å arbeide etter en strategi dersom det ikke er et mål å arbeide mot. Økologisk landbruk er et viktig bidrag i matmangfoldet i Norge og det er viktig at forbrukere over hele landet får tilgang på norske økologiske matvarer.
  • For å sikre økologisk landbruk sin spydspissfunksjon må vi ha en økning i den økologiske produksjonen over hele Norge.
  • Økologisk landbruk må være i førersetet når det gjelder å produsere på lokale ressurser og ha høyere andel grovfôr og norskprodusert kraftfôr.
Tilbake til toppen