Hopp til innhold
Økologisk Norge mener

Regjeringen må vise samfunnsansvar

Økologisk Norge samlet i Landsmøte på Røros har vedtatt følgende uttalelse: Offentlige kantiner må bruke miljøkriteriene og stille krav om norsk økologisk andel i alle sine innkjøp.

Økologisk Norge påpeker at myndighetene innehar en viktig rolle i å utvikle markedet for norskproduserte økologiske varer ved å være en av de store markedsaktørene.

Det offentlige er også forbruker

Dersom alle offentlige kantiner stiller krav om norsk økologisk andel i sine innkjøp, vil dette være med og utgjøre en viktig buffer for markedet, og dermed lette tilgangen til økologiske råvarer over hele landet.

Myndighetene må være tydelige i sin informasjon om økologisk produksjon og forbruk. Dette gjelder både for å formidle hvilke markedsmuligheter det finnes for økologisk produksjon og hvordan økologisk produksjon bidrar til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, blant annet med å binde karbon i jorden for å nå klimamålene (ref. 4-promille-målet fra den franske regjeringen).

Bruk miljøkriteriene!

Direktoratet for forvaltning og IKT har nå igangsatt et arbeid med å utvikle miljøkrav og -kriterier som kan brukes i offentlige innkjøp.
I Lov om offentlige anskaffelser § 5 heter det at "Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant".

Å stille krav til økologisk mat ved offentlige anskaffelser er en måte norske myndigheter kan følge opp krav om økt bærekraft på. Andre relevante miljøkrav kan være krav til sesongbaserte råvarer, krav til avfallsreduksjon og samfunnsansvar. 

 

Tilbake til toppen