Hopp til innhold
Verdens Matvaredag

Økologiske metoder bekjemper sult

Billige og lett tilgengelige økologiske metoder kan øke utbyttet, inntektene og matsikkerheten hos småbønder i utviklingsland – uten å skade miljøet og utarme jorden. 

Ifølge FN-konferansen om handel og utvikling, UNCTAD, kan billige og lett tilgengelige økologiske metoder øke utbyttet, inntektene og matsikkerheten hos småbønder i utviklingsland – uten å skade miljøet og utarme jorden. 

På verdens matvaredag i dag, 16. oktober, er dette en viktig påminnelse. Det er mange årsaker til sult, men systematisk opplæring og kunnskapsdeling i økologiske og bærekraftige dyrkingsmetoder er et konkret tiltak med store positive ringvirkninger. Dette burde gjennomsyre norsk bistands og nødhjelpsarbeid. 

Må stoppe utarmingen 

FN’s organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) peker på at utviklingsstøtten til småbønder ofte har vært fokusert på å øke utbyttet med konvensjonelle metoder. Det innebærer ofte å få småbønder til å slå seg sammen for å høste stordriftsfordeler. Men FN konstaterer at denne typen løsninger som oftest fungerer best for en mindre gruppe småbønder som på forhånd er bedre stilt økonomisk. De påpeker at den konvensjonelle tilgangen noen steder har resultert i utarmet jord. Under klimatoppmøtet i Paris offentliggjorde forskere fra University of Sheffild en ny studie som viser at over en tredjedel av den dyrkbare jorden i verden har blitt ødelagt. Denne alarmerende utviklingen har skjedd på knapt 40 år og er en direkte konsekvens av urbanisering, forurensning, avskoging og dårlig landbrukspraksis, som fører til erosjon og ørkenspredning. Forskerne bak studien slår fast at tapet av landbruksjord skjer i et hurtigere og hurtigere tempo. Utviklingen kan bli svært vanskelig å snu, med mindre det skjer store endringer i verdens ikke-bærekraftige landbruksmetoder. 

Trenger bæredyktige metoder 

Det har både blitt tørrere, varmere og våtere i Uganda. Klimaendringene betyr at den tørre perioden oftere og oftere blir til langvarig tørke – for så å bli avløst av så kraftige regnskyll at jorden skylles vekk. Uganda er bare ett av de landene, der mange av verdens i alt 500 millioner småbønder og familielandbruk, nå må tilpasse seg et klima med villere og villere vær. 
Samtidig er det slik at opp mot 80 prosent av den maten som blir servert på middagsbordene i Afrika kommer fra nettopp småbønder. De er selv ofte blant de fattigste og mest sårbare gruppene, så veien er ikke lang fra en feilslått innhøsting til et tomt middagsbord. Småbøndene er derfor avgjørende for kampen mot fattigdom og mulighetene for å brødfø den voksende afrikanske befolkningen. 

Kunnskap er avgjørende 

Når visne blader og planter får lov til å ligge og dekke jorden omkring avlingene, hjelper det med å skjerme jordens fuktighet fra den brennende solen. Samtidig får jorden ny næring fra komposterte planterester. Såkalt skoglandbruk er også en måte å beskytte jorden mot erosjon i den kraftige regntiden, og det gjør samtidig familiene mindre sårbare fordi de ikke kun er avhengige av en type avling for at høsten skal bli suksessfull. Skoglandbruk kan for eksempel være at det øverst dyrkes høye trær som avokado og papaya, der etter et «mellom lag» av bananplanter og nederst avlinger som kaffe og chili. Ifølge UNCTAD, er nettopp utbredelsen av kunnskap om bæredyktige metoder avgjørende for de små familielandbrukene. 

Tilbake til toppen