Hopp til innhold
Økologisk Norge mener

God beredskap nødvendig

Det er nødvendig med beredskap og tett oppfølging for å sikre at så mange øko-produsenter som mulig følger med videre når det nye økologiregelverket innføres i 2022.

Økologisk Norge peker i sitt høringsinnspill til Mattilsynet på viktigheten av god beredskap og tett oppfølging av økoprodusenter ved innføringen av et nytt økologiregelverk. Det vil være et viktig tiltak for å få med flest mulig videre og vil hjelpe hele bransjen til å bli bedre. Det nye regelverket er planlagt innført i Norge fra 1.januar 2022.

Vil gi økt tillit i markedet 

– Økologisk Norge støtter begrunnelsen for innføringen av et nytt økologiregelverk. Det nye regelverket er mer i takt med de økologiske prinsippene, og må videreutvikles slik at det i større grad begrenser unntaksmulighetene. Dette vil også øke tilliten til økologiske produkter blant forbrukerne, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.  

Han påpeker likevel at prosessen fremover blir viktig, da endringene kan føre til utfordringer for mange øko-produsenter.  

Trenger kartlegging av berørte produsenter 

– Vår bekymring er at kunnskapen og erkjennelsen av hva som må til for å oppfylle nye krav ikke er godt nok forankret ute hos den enkelte produsent og virksomhet. Det kan føre til at endringene kommer som et sjokk og at flere produsenter som konsekvens velger å melde seg ut av merkeordningen, sier han.  

Solberg understreker at det er svært viktig at man i forkant kartlegger hvilke produsenter som blir berørt av endringene og at de får tett oppfølging i en omstillingsfase.  

Tiltakspakke til berørte produsenter 

– Noe er kartlagt allerede, men det er viktig at Debio, som gjennom kontrollordningen sitter på detaljkunnskap om den enkelte virksomhet, får tilført nok ressurser til å finne ut hvem som konkret trenger hjelp til omstilling. Det må etableres en tiltaks- og veiledningspakke til de berørte så vi får dem med på den nødvendige omstillingen, sier Solberg. 

Trenger tid på omstilling

Solberg sitter som medlem i Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som skal gi råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

– I Regelverksutvalget så vi tidlig at de nye reglene kunne bli en utfordring. Produsentene må forberede seg, og det trenger de god tid til, understreker han.

Høringsinnspillet i sin helhet kan du lese under.

Det nye økologiregelverket

  • Fra 1. januar 2022 skal et nytt økologiregelverk innføres i EU og Norge. Opprinnelig dato var 1.januar 2021, men innføringen av regelverket blir med størst sannsynlighet utsatt et år. 
  • I januar ble det nye regelverket sendt på høring til de berørte partene. Høringsfristen var 15. april. Det kom inn i alt 21 høringssvar. 
  • Regelverksendringen i nytt regelverk for økologisk produksjon, forordning (EU) 2018/848, blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen. 
Tilbake til toppen