Hopp til innhold
Oikos mener

Dale har rett

Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge støtter Landbruks- og matministeren: Rekruttering er det viktigste for utvikling i landbruket.

Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge sier i en uttalelse: 
Landbruksminister Dale har rett i at rekruttering er det viktigste for utvikling i landbruket. Et samlet norsk landbruk har stilt seg bak rekrutteringsprosjektet: Landbrukets ØKOLØFT. Regjeringen må sørge for å oppfylle stortingets mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. 

Trenger forutsigbarhet 

Etterspørselen øker innen alle økologiske produktgrupper. Den norske bonden må få være med på denne markedsveksten. Regjeringen må derfor legge til rette for og styrke rekrutteringen av økobønder. Det er vesentlig å forstå at omlegging til økologisk landbruk med stabil høy produksjon, er en langsiktig prosess som trenger forutsigbare rammebetingelser. Dette må næringspolitikken gjenspeile.

Forventer handlekraft 

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge forventer nå at regjeringen viser handlekraft og setter inn nødvendige virkemidler for å sikre rekrutteringen til økolandbruket. Vi vil særlig rette oppmerksomheten mot følgende punkter der innsatsen må styrkes:

 • Kunnskap:
  • Opprettholde og utvikle et høyt kompetansenivå hos veiledningstjenestene innen økologisk landbruk.
  • Styrke arbeidet for forskning og utvikling av økologiske metoder for norske forhold.
  • Rådgivningen og fagutdannelsen må være tilpasset til produsentens behov.
 • Økonomi:
  • Innføre ordninger som kompenserer for at bonden ikke får tatt ut merpris i karensperioden ved omlegging til økologisk drift.
  • Økologiske bønder skal komme minst like godt ut økonomisk som andre bønder.

 • Marked:
  • Det offentlige må gå foran som forbruker og stille krav om økologisk andel ved alle offentlige innkjøp.
  • Stimulere til aktiv bruk av kunnskapsbaserte informasjonskampanjer og bevisstgjøring hos forbruker.

Riksrevisjonen har slått fast at stimuleringstiltakene til nå ikke har vært nok til å øke den økologiske matproduksjonen.
Regjeringen må sørge for at det nå blir avsatt tilstrekkelige virkemidler til å nå Stortingets mål om å øke den økologiske produksjonen, heter det i uttalelsen fra Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge.

Tilbake til toppen