Hopp til innhold


Økolaget i Sande

Er du opptatt av hva du spiser og hvordan maten din blir produsert? Bli med oss i arbeidet for mer økologisk mat.

Lokallaget har varierte aktiviteter. Vi ønsker å formidle økologisk mat og landbruk på en praktisk måte og har ingen bestemt avgrensing på aktiviteten så lenge det handler om økologi og hvordan vi alle kan bidra til et mer bærekraftig levesett. Arrangementene laget har gjennomført er blant annet: bakekurs med urkorn, matkurs med bønner og belgvekster, kompostkurs, fermenteringskurs, diskusjonsmøter, sanking og bruk av nyttevekster i skog og mark og ut i åkeren med barn for å lære om frø og planter. Lokallaget ønsker også å støtte opp om andelslandbruk som et godt alternativ for lokal matproduksjon, med høy faktor av kunnskapsoverføring til de som deltar. Laget gjennomfører også en sosial aktivitet av mer festlig karakter i løpet av året
Økologisk Norges lokallag i Sande prøver å orientere seg mot aktualiteter og det medlemmene ønsker. Det er derfor en tradisjon for at årsmøtet fremmer forslag til neste års aktiviteter. Det er en tradisjon for laget å delta med stand på Økofestivalen som arrangeres på Sande torg en helg i midten av august.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! Har du idéer eller annet du tenker vi kan jobbe med i fellesskap, eller i grupper for å bidra til ren økologisk mat, ta kontakt!


Følg oss på facebook – Økolaget i Sande. Alle invitasjoner til aktiviteter legges på lagets facebookside.

 

 

Tilbake til toppen