Hopp til innhold
håndboka

Verving og medlemsrekruttering

Det er et uttalt mål for Økologisk Norge å få flere medlemmer!

Dette fordi organisasjonen med flere medlemmer i ryggen vil kunne bli enda mer slagkraftig i arbeidet for å fremme økologisk mat og landbruk både nasjonalt og lokalt. Med flere medlemmer i lagene vil det også være grunnlag for å engasjere flere i arbeidet lokalt og slik nå ut til flere miljøer og mennesker med organisasjonens felles sak.

Rekruttering lokalt er essensielt for å øke antall medlemmer og lagene har en sentral rolle i organisasjonens vervearbeid. Verving bør derfor alltid være en del av arbeidet til laget. Samtidig kan det være lurt å ha definerte perioder med ekstra fokus på verving, for eksempel i forbindelse med organisasjonens vervekampanjer vår og høst, og i forbindelse med egne arrangementer. Under høstens vervekampanje er det egne, gunstige kampanjepriser på medlemskap.

Her er noen tips til vervearbeidet:

 • Direkte, muntlig invitasjon til å bli medlem er som regel den mest effektive måten å verve på. Derfor:
  • Benytt muligheten når laget har arrangementer og andre aktiviteter til å invitere folk til å bli medlemmer.
  • Arranger stand på utvalgte (mat-)festivaler eller andre arrangement der det er lett å komme direkte i kontakt med folk.
  • Ha alltid med verveskjema (se vedlegg 8) på arrangementer og stands. Under ØKOUKA har vi kampanjepriser, da gjelder verveskjema med tilbud (se vedlegg 9).
  • Bruk Ren Mat for å komme i kontakt med folk og invitere dem til å bli medlemmer eller abonnenter på bladet.
  • Inviter venner, familie og bekjente til å bli medlemmer, for eksempel under kampanjeperiodene, og/eller inviter dem på arrangementer og andre aktiviteter i laget.
 • Gjør laget og organisasjonen synlig, både gjennom aktivitet, media og ved bruk av materiell som bannere, roll-up, t-skjorter og annet i forbindelse med arrangementer (se neste kapittel om materiell).
 • Bruk differensiert deltakeravgift mellom medlemmer og ikke-medlemmer på aktiviteter, som gjør det fordelaktig å være medlem. Sørg for at invitasjon til å bli medlem følger med.
 • Lag, spre og del engasjerende stoff og saker om økologisk mat og landbruk i sosiale medier, inkludert stoff fra organisasjonen og særlig vervekampanjer i sosiale medier.

Husk eksisterende medlemmer! I arbeidet for å øke medlemstallet, er det viktig å huske at det er viktig å holde på eksisterende medlemmer. Vervearbeidet og arbeidet for å engasjere medlemmene i laget er derfor arbeid som bør gå hånd i hånd.

Materiell

Synlighet og gjenkjennelseseffekt for organisasjonen er viktig. Bruk av roll-up, t-skjorter og annet materiell som synliggjør at Økologisk Norge er til stede (som arrangør) er viktig. I tillegg kan materiell brukes for å spre info om laget, organisasjonen og vår felles sak.

Ved utarbeidelse av eget materiell er det viktig å bruke profilhåndboka til Økologisk Norge (se vedlegg 10). Dette for å bidra til organisasjonens felles uttrykk og gjenkjennelseseffekt.

Materiell som kan bestilles fra sekretariatet er:

 • Vervekort om Økologisk Norge
 • Minihefte ‘Hvorfor økologisk?’
 • Tidligere utgaver av Ren Mat til utdeling
 • T-skjorter (foreløpig tomt på lager)
 • Handlenett (for salg)
 • Design til roll-up (men selve roll-upen må trykkes opp av laget selv)

 

Tilbake til toppen