Hopp til innhold

håndboka

Våre lag

Lagene i Økologisk Norge organiserer og engasjerer medlemmene i organisasjonen lokalt.

Det er disse medlemmene som gjør den viktige jobben med å sette økologisk mat og landbruk på dagsorden rundt om i landet. Samtidig er lagene sosiale og faglige arenaer der økointeresserte møtes, deler og oppdaterer seg på relevant kunnskap.

Per 2020 har Økologisk Norge 23 lag fordelt på fylkeslag og lokallag.

Organisasjonskart 2020  FOTO: Økologisk Norge
Organisasjonskart 2020 FOTO: Økologisk Norge

Fylkeslagene er organisert etter ny fylkesstruktur, mens lokallagene består av medlemmer innenfor lokale områder innad i eller på tvers av fylker (Nord-Østerdalen økologiske landbrukslag har medlemmer både fra Innlandet og Trøndelag). Alle medlemmer i Økologisk Norge med postadresse innenfor lagets område, er medlem i laget. Det geografiske nedslagsfeltet er oppgitt i lagets vedtekter.

Lagene i organisasjonen driver med variert aktivet over hele landet, avhengig av hvem som sitter i styret og hvor i landet laget holder til. 

Lagene skal arbeide innenfor formålsparagrafen til Økologisk Norge. Kort sagt handler den om å fremme økologisk mat og landbruk. Utover det har lagene frie tøyler til å bestemme hva de vil drive med. Hovedorganisasjonen har noen prosjekter, arrangementer og initiativ det går an å koble seg på. Utover det er det kun fantasien som setter grenser. I kapitlet om aktivitet i lagene er det listet opp noen tips.

For å engasjere medlemmer og andre og få et velfungerende lag er det viktig med noen rammer for arbeidet. Det skal for eksempel arrangeres årsmøte, informasjon skal ut til medlemmene og det må en viss økonomistyring til. Dette er oppgaver som styret vanligvis tar seg av, du kan lese mer om det i de følgende kapitlene.

Tilbake til toppen