Hopp til innhold

håndboka

Landsmøte og tillitsvalgtsamling

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og vedtar rammene for organisasjonens virke og velger landsstyre og andre tillitsvalgte.

Ikke minst er det en viktig arena for å samles på tvers av organisasjonen med både representanter fra alle lagene, landsstyret og sekretariatet.

Siden 2018 har Økologisk Norge holdt landsmøte hvert annet år.

Fylkeslag har rett til to utsendinger til landsmøtet og lokallag har rett til å velge en delegat pr. påbegynte 20 medlemmer, men maksimalt to delegater. I tillegg kan medlemmer delta som observatører på møtet. Se mer informasjon om landsmøtet på organisasjonens nettside (her).

Som en forberedelse til landsmøtene kan det være en fordel å lese gjennom følgende veileder.

 

Veileder til deltakelse på landsmøtet i Økologisk Norge

Tillitsvalgtsamling 2016  FOTO: Økologisk Norge
Tillitsvalgtsamling 2016 FOTO: Økologisk Norge

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamlingen er også en viktig arena for å treffes på tvers av organisasjonen, for faglig påfyll og inspirasjon. Samlingen har både et faglig og sosialt program, og tar vanligvis for seg tema både som omhandler selve organisasjonen og tema innenfor økologisk mat og landbruk. Både representanter fra lagene, fra landsstyret og sekretariatet deltar. Samlingene arrangeres som regel over to dager hver høst i Oslo. Ønsker for program på tillitsvalgtsamlingen kan meldes inn til organisasjonsrådgiver.
Tilbake til toppen