Hopp til innhold

håndboka

Arbeidsplan og ansvarsfordeling

Her finner du forslag til hvordan du kan utarbeide en arbeidsplan og fordele ansvar.

Det kan være en fordel å sette opp en plan for arbeidet, ut ifra handlingsplanen vedtatt på årsmøtet. Den kan være litt mer detaljert enn handlingsplanen og inkludere det administrative, mer nøyaktige datoer og hvem som har ansvar for hva. Slik blir det lettere å holde oversikt over hva som skal gjøres til enhver tid av hvem.

Forslag til hvordan en arbeidsplan kan se ut finnes i vedlegg 7. I fane nummer to i vedlegget ligger også en oversikt over hendelser i Økologisk Norge gjennom året som er relevant for lagene. Dette inkluderer:

  • landsmøte og tillitsvalgtsamling
  • ulike vervekampanjer
  • frister for å sende inn ulike dokumenter til sekretariatet
  • dato for utbetalinger til lagene
  • aktivitet i prosjekter

Årshjul for Økologisk Norge  FOTO: Økologisk Norge
Årshjul for Økologisk Norge FOTO: Økologisk Norge

God kommunikasjon er viktig for å få en god flyt i styrearbeidet, legge til rette for et godt samarbeid og motivere hverandre i arbeidet. Dette gjelder både i forbindelse med styremøter, men ikke minst i mellom dem. Lag gjerne noen rutiner på hvem som sender ut referat og hold hverandre informert om arbeid dere gjør og saker som angår laget, for eksempel om lokale arrangementer eller saker fra hovedorganisasjonen. Det kan være lurt å avtale hvilke kanaler som er best å dele informasjon i, for eksempel e-post og/eller facebook og/eller telefon/sms. Lederen har det overordnede ansvaret for informasjonsflyten, mens sekretær eller kommunikasjonsansvarlig kanskje kan ta en del av det praktiske ansvaret. Samtidig bør alle styremedlemmene bidra til å holde en god kommunikasjon internt styret.

Tilbake til toppen