Hopp til innhold

Økologisk Innlandet

Bor du i Hedmark eller Oppland og er interessert i økologisk landbruk?

Sjekk ut vår facebook-side og ta gjerne kontakt.

Dagsseminar Jordhelse, gjødsling og marked i økologisk landbruk.

6. desember 2022 på Lena-Valle vgs., Lena.

Det ble et svært vellykket seminar med 56 betalende deltakere, 66 til bords, pluss 11 elever fra Valle på bolk 1. Programmets første del, med Halvor Midtsundstad, Hugh Riley og Artur Granstedt,  gikk som planlagt. Programmets andre del måtte endres på kort varsel på grunn av sykdom. Inn kom Petter Jenssen (NMBU) som fortalte om rykende fersk forskning innen miljøteknologi for bedre utnytting av næringsstoffer fra urbane områder, se https://www.nmbu.no/forside/en/projects/sieugreen. Det ble også tid til å presentere arbeidet i Statsforvalterens faggruppe for økologisk landbruk (Julie Slettetveit), og den ferske boka «Økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» (Morten Ingvaldsen).

Jon Inge Skyrudmoen, Lene Scobie og Maria Bjune (Økologisk Innlandet) deltok i arbeidsgruppa som planla og gjennomførte seminaret, sammen med Kari Bysveen (NLR Innlandet) og Julie Slettetveit (Statsforvalteren). Økologisk Innlandet er budsjettansvarlig. 

Takk til Lena-Valle videregående skole som stilte sin flotte gamle festsal til disposisjon, og til kjøkkenet der som serverte oss deilig mat. 

Årlig seminar framover? Tja, dette ga i alle fall mersmak, og er trolig en fornuftig prioritering av de begrensede ressursene vi har. 

Presentasjonene til Artur Granstedt, Halvor Midtsundstad, Hugh Riley og Leif Magne Grastveit er nå tilgjengelig lenket, klikk på navnene for å åpne.

Nyhetsbrev oktober 2022

Til medlemmer av Økologisk Innlandet

På årsmøtet for Økologisk Innlandet 2022 ble det valgt nytt styre. Vi har brukt tiden til å bli kjent med hverandre, fastsette mål og handlingsplan, ha kontakt med lokallag, Økologisk Norge og andre aktører i Innlandet. Nå er tiden inne for å la høre fra oss.

Samarbeid med NMBU

To studentgrupper fra Agroøkologi, Institutt for plantefag på NMBU skal i høst gjennomføre studier i «Alternative Food Systems» i Innlandet. Målene er 1. Å kartlegge nåtidssituasjon for alternative matsystemer, 2. Å utvikle en visjon for 2023, 3. Å presentere arbeidet på et åpent møte for tilbakemeldinger og utvikling av handlingsplaner for videre utvikling.

Den ene gruppa skal ha base i Tolga, og fokusere på offentlige/kommunale innkjøp av økologisk og lokalt produsert mat.

Den andre gruppa skal ta for seg Hadeland, der blir Økologisk Innlandet hovedkontakt. Vi håper arbeidet vil kunne bidra til å styrke verdikjedene for økologisk mat på Hadeland, og at det kan ha overføringsverdi til andre steder.

Dagsseminar 6. desember på Lena-Valle

Økologisk Innlandet deltar i Faggruppen for økologisk landbruk hos Statsforvalteren. Der fremmet vi forslag om et dagsseminar rettet mot bønder som allerede driver økologisk, bønder som ønsker å vite mer, og andre interesserte. Flere har deltatt i planlegging og finansiering, resultatet ser dere under. Hjertelig velkommen til Lena-Valle videregående skole tirsdag 6. desember! Fullt program finner dere ved å følge linken til Økologisk Norge. Del det gjerne i relevante nettverk!

Vi som har planlagt seminaret har ønske om et årlig seminar framover som setter søkelys på aktuelle spørsmål knyttet til økologisk landbruk og mat. Dere inviteres herved til å komme med forslag til temaer, og til gjennomføring.

A Soil Deal

Jordhelse har virkelig blitt et høyaktuelt tema, løftet opp av EUs «A Soil Deal for Europe», nye og gamle økologer, med flere. Potensialet er absolutt til stede for økt karbonlagring i jord, og for bedret jordhelse med bruk av metoder som er kjent og brukt i økologisk landbruk. Nå har Innlandet Fylkeskommune invitert til arbeidsmøte for å drøfte om – og evt. hvordan - Innlandet kan ta del i satsingen. Økologisk Innlandet er en av elleve aktører på det første arbeidsmøte 25. oktober. Kontaktpersoner er Sebastian Blomli i Fylkeskommunen og Jorunn Stubsjøen hos Statsforvalteren.

Styret i Økologisk Innlandet:
Maria Bjune, Gran, maria@hvamstad.net
Lene Scobie, Lillehammer, lensco@innlandetfylke.no
Jon Inge Skyrudsmoen, Kirkenær, skyrudsmoen@outlook.com
Hans Braastad, Brumunddal, hbraas@hotmail.com
Mona Thaulow, Atna, mona.thaulow@online.no
Kathrin C.H. Aslaksby, vara
Jan Tore Egge, vara

Kontaktinformasjon

Tilbake til toppen