Hopp til innhold

FOTO:

Økologisk Rogaland

Bur du i Rogaland og har lyst å treffe andre som er brennande opptekne av matglede og landbruk? Då er Økologisk Rogaland for deg!

Økologisk Rogaland er eit aktivt fylkeslag som samlast jamleg og planlegg ulike arrangement rundt økologisk mat og landbruk. Vi innbyr til uformelle «ø-kveldar», både på Jæren og i Haugalandet, der forbrukarar og øko-produsentar kan møtest og bli kjende. Vi deltek på marknader, «open øko-gard», arrangerer Økoveka i Rogaland og anna så langt vi har høve. 

Vil du vite meir om kva som skjer i Økologisk Rogaland og i øko-miljøet i regionen eller har du lyst å engasjere deg? Sjekk Økologisk Rogaland på Facebook eller ta kontakt.

 

Styret i Økologisk Rogaland

styreleder Thomas Smedsvig
styremedlem Susan Renshaw
styremedlem Finn Helge Stokke
styremedlem Ingvild Haugen
styremedlem Kyrre Hannestad
kasserer Annabell Pfluger
1. vara Anne Grete Bjørknes
2. vara Line Halstad
Tilbake til toppen