Hopp til innhold


Fakta om økologisk sauehold

Økologisk sauehold betyr sauer som fôres på beiter uten sprøytemidler eller bruk av kunstgjødsel. Det samme gjelder for vinterfôret.

Sauehold er den husdyrproduksjonen hvor forskjellen mellom økologisk og konvensjonell drift er minst. Den største forskjellen her er fôret, hvor økologisk sau og lam skal ha økologisk fôr, uten kunstgjødsel eller bruk av sprøytemidler. Det er verdt å merke seg at alle beiter i nasjonalparker, naturreservater og beiteområder i fjellbjørkeskog og over tregrensen regnes som økologisk fôr, og bonden kan da få Debio-godkjenning på kjøttet dersom annet fôr også er økologisk.

Dyretettheten i husdyrrommene skal være tilpasset dyrenes naturlige behov og instinkter. Sauene skal ha tilgang til en bekvem, tørr og trekkfri liggeplass. Siden sauer foretrekker å være mye ute, blir de stresset dersom utearealet er for lite. Luftegårder for sau om vinteren bør derfor være på minimum 2,5 kvadratmeter per dyr. Det er også viktig at alle dyra har god plass til å ligge inne samtidig, og at utearealet er overbygd med tak som gir ly for vær og vind. Det er imidlertid ikke krav om luftegård for sau dersom de går på beite om sommeren.

Det finnes saueraser som går ute hele året. Her er det ikke påkrevd husdyrrom, men det må søkes dispensasjon fra Mattilsynet for å drive på denne måten. Dyra må da uansett ha tilgang til liggeplass som gir beskyttelse mot vind og nedbør, som for eksempel et leskur.

Lammet har også krav på naturlig melk, aller helst morsmelk, i en minimumsperiode på 45 dager.

Tilbake til toppen