Hopp til innhold


Økologisk sau og geit

Små drøvtyggere som sau og geit har alltid vært viktige i norsk husdyrproduksjon, og det er det mange grunner til. Ikke bare øker de selvforsyningsgraden ved å omgjøre gress til mat, og de kan gi oss varm ull som har vært svært viktig her i kalde nord, men de er svært viktige for landskapet vi har i Norge, som gjør det mulig å ferdes i store deler av landet. Uten sauen ville mye av den naturen vi nyter på fjellet i dag vært gjengrodd og utilgjengelig.

Tilbake til toppen