Hopp til innhold


Økologisk laks

I økologisk akvakultur skal naturresursene forvaltes på en slik måte at skadelige virkninger på miljøet unngås, fôret skal være økologisk og har et høyt innhold marint innhold som fiskemel, fiskeolje laget av avskjær av fisk og nedklasset fisk som ikke er egnet til menneskeføde. I tillegg er det strengere krav til mindre tetthet i merdene.

Tilbake til toppen