Hopp til innhold


Dyrevelferd 3.0

Er du en av mange som ønsker å slå et slag for miljøet? Har du en plan om kjøttfri mandager, men ender opp med kjøttdeig og spagetti?

Tekst Grete Jørgensen

Joda, du er ikke alene. Men vi redder ikke verden i løpet av en dag, ei heller i løpet av en småbarnsperiode. Vi kan alle gjøre litt for økt bærekraft og helse. Kjøtt er ikke farlig, hverken for miljøet eller for helsa di. Du trenger bare tenke deg bittelitt om når du velger produkter i butikken. Er du opptatt av dyrevelferd er det nemlig enkelte produkter som gir deg bedre samvittighet enn andre. 

Enhver forbruker vil kanskje si at det en selvfølge at alle dyr skal ha det bra. Men hva menes med det? Hvorfor skal en velge økologiske husdyrprodukter over konvensjonelt produserte? Dyra har det jo så bra i Norge uansett. Ja, det norske regelverket for dyrevelferd er blant det strengeste i hele verden. Du som forbruker gjør derfor klokt i å velge produkter merket Nyt Norge og ikke basere deg på grensehandel av utenlandske matvarer produsert under langt mindre kontrollerte forhold. Bruken av sprøytemidler øker og langtidseffektene av disse i frukt og grønt er trolig ikke godt nok undersøkt. Husk at kravene til kontroll og grenseverdier er helt andre i utlandet enn i Norge.

I norsk husdyrproduksjon legger vi til grunn et omfattende regelverk med lov om dyrevelferd og spesifikke forskrifter og retningslinder for hver enkelt husdyrart.

Definisjonen er utarbeidet og forbedret av ledende forskere innen filosofi, velferd og husdyrmiljø verden over, gjennom svært mange år. Du kan merke deg at definisjonen tar inn over seg dyrets egen oppfatning av hvordan det har det.

Vi er faktisk kommet så langt i Norge at dyrets egenverdi ut over dets nytteverdi for oss mennesker, er ivaretatt i dyrevelferdsloven. Det vil si at finner du en skadd måke langs veien så skal du stoppe og hjelpe den! Du har ikke lov til å bare kjøre videre. Det kan godt hende at måken har det best med å bli avlivet på stedet, men den skal saktens ikke behøve å ligge der og avgå med døden i lidelse. Katter skal ikke settes ut i skogen når eieren drar på ferie. Griser skal ikke kastreres uten bedøvelse.

Kunnskap er livsviktig, særlig når man skal velge mat

I Norge er dyra både friskere og friere enn i EU land for øvrig. Det er krav om løsdrift og tilgang til sosial kontakt for storfe, svin og sau. Melkekyr skal ha tilgang til beite minst 8 uker i løpet av sommerhalvåret og antibiotika bruken i norsk matproduksjon er bare en prosent av det som er dokumentert i andre EU land.

Av hensyn til dyrevelferden kan en velge å oppgradere matvalgene sine enda et hakk. Om en velger økologiske husdyrprodukter er du trygg på at dyrene har hatt mer plass, tilgang til beite/luftegård og at de har blitt fôret med korn og gress som ikke har vært utsatt for sprøytemidler. Visste du at kravet til plass per dyr for økologisk produserte kyllinger er 1,5 ganger større enn plasskravet for kylling i konvensjonell produksjon? Eller at økologiske verpehøns skal være frittgående og ha tilgang til frisk luft via luftegårder eller balkonger? I eggproduksjon skilles det mellom burhøns og frittgående men i økologisk drift er det kun tillatt med frittgående løsninger. For alle husdyrarter skal økologiske gårder i størst mulig grad være selvforsynt med økologisk fôr, og det er krav om minimum 20% fra egen gård eller fra regionen. Dyrene skal oppdrettes med økologisk kraftfôr, i tillegg til grovfôr som høy og rotgrønnsaker.  

Oppgradert dyrevelferd

Det gjør at du som forbruker kan velge: 1. billige importprodukter i butikken med ukjent dyrevelferd som bakgrunn, 2. norsk produserte matvarene med god dyrevelferd eller 3. økologiske produkter med oppgradert dyrevelferd. Det kan kalles dyrevelferd 3.0.

Dette valget står alle forbrukere overfor ved hvert eneste besøk i butikken. Du må ha en del bakgrunnskunnskap – annet enn prisen på produktet – før du kan ta valget du og dyra har det best med. Besøk en økologisk gård. Se hvordan dyra har det og hvordan grønnsakene blir dyrket. Det anbefales på det varmeste. Se grisen ute og dann ditt eget inntrykk av hvordan høna lever mens de lager egget du senere skal bruke til pannekaker til ungene dine.

Fikk du litt bedre samvittighet? En siste ting: det finnes faktisk økologisk kjøttdeig og økologisk fullkornspasta i de fleste dagligvarebutikkene. Den har blitt en favoritt hjemme hos oss.

God appetitt!

Grete Jørgensen er leder i fagruppa for husdyrhold og dyrevelferd i Økologisk Norge.

Tilbake til toppen