Hopp til innhold

Bruksgenbanker som springbrett for plantemangfold

Hvordan stimulere til økt bruk av matplantemangfold i Norge og hva kan vi lære av europeiske pionerer? Velkommen til seminar om bruksgenbanker som springbrett for matplantemangfold.

Informasjon

  • Dato: 31. okt. 2019 - 9:00 - 16:30
  • Sted: Fridtjof Nansens Institutt, Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17
  • Se kart
  • Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt og Norges Vel

Det finnes ca. 200 sorter av grønnsaker og urter av norsk opprinnelse i den nordiske genbanken NordGen, men bare et fåtall er i bruk. Hvordan kan vi få flere norske sorter ut på åkeren og tallerkenen? Kan bruksgenbanker være løsningen for å skape matplantemangfold?

TID: 31.10.19. kl 9.00  - 16.30
STED: Fridtjof Nansens Institutt, Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17

Interessen for plantemangfold i jord- og hagebruk stiger i hele Europa. Det økte engasjementet er vesentlig for at den europeiske matplantearven bevares og videreføres – og at den videreutvikles. Bruksgenbanker, eller ‘community seed banks’, har vært viktige plattformer og springbrett for denne utviklingen. I Europa har de særlig bredt om seg de siste 20 årene. Flere forskningsprosjekter i EU har som formål å styrke denne utviklingen.

Våre nylig etablerte Norsk Bruksgenbank og KVANN Norwegian Seed Savers er viktige initiativer i Norge, men Norge har i liten grad fått del i det europeiske nettverket og forskningen. Med dette seminaret vil vi høste erfaringer fra Europa. Det blir presentasjon av forskningsresultater og dialog med sentrale aktører om hva som skal til for å styrke matplantemangfoldet.

Seminaret arrangeres av Fridtjof Nansens Institutt i samarbeid med Norges Vel, med støtte fra Landbruksdirektoratet, og holdes delvis på engelsk.

Fullstendig invitasjon og program (PDF, 222KB) 

Påmelding innen 17.10. til khflam@fni.no eller påmeldingsskjema

Tilbake til toppen