Hopp til innhold


Tillitsvalgtsamling 2023

Hver høst holder Økologisk Norge en samling for alle tillitsvalgte

Informasjon

  • Dato: 20. okt. 2023 - 21. okt. 2023
  • Påmeldingsfrist: 13. okt. 2023
  • Sted: Hovedkontoret, Grønlandsleiret 31
  • Se kart
  • Arrangør: Økologisk Norge

Tid: Fredag kl. 12 til lørdag kl. 13

Ved siden av fokus på samvær, organisasjon og erfaringsutveksling, står satsningsområde klima og natur med GMO-er, genetisk- og biologisk mangfold, samt jordbruksforhandlingene, økopolitikk og forberedelser til det kommende landsmøtet i 2024 på programmet.

Målet er at organisasjonens tillitsvalgte og ansatte i fellesskap skal øke vårt felles kunnskapsnivå om nye temaer innen satsningsområdet klima og natur og at lokale og sentrale tillitsvalgte kan dele erfaringer og kunnskap.

På fredag innledes programmet med felles lunsj og velkomst ved daglig leder Markus Hustad og styreleder Stina Mehus hvorpå Gro Jareid forteller om Økologisk Agders stand- og vervearbeid.

Vi fortsetter med en presentasjon av Økologisk Norges nye prosjekt Biomangfold fra gård til gaffel – et resultat av satsningsområde klima og natur – og til det kraftig utvida prosjektet Dyrk framtida – Flere skolehager i Norge.

Deretter får vi inn to eksterne innledere: Næringspolitisk leder i Bondelaget Sigrun Pettersborg forteller om Bondelagets arbeid med jordbruksforhandlingene og deres standpunkt i GMO-spørsmålet, mens forsker Arne Bardalen fra NIBIO gir oss et foredrag om genetisk mangfold i et beredskapsperspektiv og genetiske ressursers betydning for matsikkerheten.

Vi avslutter dagen med en guidet vandring i nærområdet før vi avslutter med middag på nabolagskafeen Saba.

Lørdag morgen begynner med en presentasjon av aktiviteten i Økologisk Norge nasjonalt og sentralt det siste året. Vi fortsetter med informasjon om landsmøtet i 2024 og hvilke faste saker som skal opp og hvilke saker dere tillitsvalgte lokalt ønsker å ta opp på landsmøtet. Oppdatert politikk og politiske uttalelser for stortingsvalget i 2025 må for eksempel vedtas på landsmøtet i 2024 siste kampanje, samt satsningsområde.

Til slutt får vi en kort oppdatering fra hvert av lagene som er representert om aktiviteter og erfaringer fra det siste året, ønsker og utfordringer til styret og sekretariatet – og ØKOUKA for dere som har holdt det.

Programmet avsluttes med felles lunsj fra Godt Brød.

Program

Fredag

12:00: Lunsj

12.40: Velkomst og informasjon om samlinga og dens tema ved Markus Hustad og Stina Mehus

13.00: Standvirksomhet og verving i Økologisk Agder ved Gro Jareid

                10 minutters pause

13.30: Biomangfold fra gård til gaffel og Dyrk framtida – flere skolehager i Norge ved Ida B. D. Solum og Steffen Kirkebæk fra prosjektavdelinga i Økologisk Norge

                20 minutters pause

14.30: Jordbruksforhandlingene og GMO ved næringspolitisk leder i Bondelaget Sigrun Pettersborg

                15 minutters pause

15.45: Genetisk mangfold, ressurser, beredskap og matsikkerhet ved forsker Arne Bardalen fra NIBIO

60 minutters pause og guidet vandring i nærområdet

18:00: Middag på kafé Saba i Hollendergata 10

Lørdag

9.00: Hva har skjedd i Økologisk Norge nasjonalt og sentralt det siste året?

Satsningsområde klima og natur med undertemaene biomangfold, forurensing, jordhelse, matsikkerhet og solidaritet. Prosjektene, aktivitetsfondet, økonomisk strategi og verving.

                10 minutters pause

10.00: Informasjon om landsmøtet og gruppesamtaler:

Hvilke saker ønsker lokale tillitsvalgte å ta opp på landsmøtet?

Som endringer i politisk plattform og vedtekter, landsmøteuttalelser – krav om ny økopolitikk? Satsningsområde 2024-2026: skal vi komme opp med et helt nytt satsningsområde eller videreføre satsinga på klima og natur med nye undertemaer som GMO?

Finn relevante dokumenter her: Styringsdokumenter (okologisknorge.no)

10 minutters pause

11.00: Presentasjoner og oppdateringer fra lagene:

Aktiviteter det siste året, erfaringsutveksling – hva funker og ikke, nye ideer, ØKOUKA, ønsker og utfordringer til landsstyret og sekretariatet.

12:00: Lunsj fra Godt Brød, avsluttende ord fra Markus og Stina

 

Praktisk

Økologisk Norge sentralt dekker kostnaden for hele samlinga og de inkluderte måltidene. Lagene dekker reise og losji for sine medlemmer.

Vi anbefaler tilreisende å overnatte på Thon Hotell Opera, da det er fullbooket på Guldsmeden denne helgen.

Kontaktperson

Are Einari Björklund Skau
Telefon: +4724124103
Tilbake til toppen