Hopp til innhold
Åpen økologisk gård

Prestegårdshagene

holder Åpen økologisk gård!

Informasjon

  • Dato: 24. sep. 2022 - 12:00 - 15:00
  • Sted: Prestealleen 52, Porsgrunn, Telemark
  • Se kart
  • Arrangør: Prestegårdshagene, Økologisk Norge

Dette skjer:

Rundvisning
Øko-løype for barn og voksne
Høstmarked med lokale øko-produsenter
Åpen kafe

Prestegårdshagene

Rett utenfor Porsgrunn by, på gamle Eidanger prestegård, finner du et lite paradis med levende jord og eld-gammel skog. Prestegårdshagene er en oase for økologisk og bærekraftig landbruk. Bærekraftig både for naturen og for menneskene.

Her finner du et uforpliktende fellesskap, med grønnsakshage, urtehage, blomsterhage, bærhage samt hage for skoleelever og hage for bydyrkere. I Prestegårdshagene har vi gode opplevelser, tett på jorda og naturen. 

Du kan velge om du vil bli andelshaver – og få helt ferske grønnsaker, urter og bær og/eller blomster gjennom hele sesongen –  om du bare vil være støttemedlem, eller om du vil være med på kurs og sosiale arrangementer. Det er også mulig å bare komme hit og se, gå en tur eller nyte fuglesangen i skogen rundt gården.

Prestegårdshagene er et fristed der skuldrene kan senke seg i rolige og inspirerende omgivelser, omgitt av skog, jorder og vakre blomster, og hyggelige mennesker.

Velkommen skal du være!

Prestegårdshagene som andelslandbruk

Andelshagen ved Prestegårdshagene er et andelslandbruk som bidrar med lokal matproduksjon, direkte handel mellom forbruker og produsent, økt tilgang på økologisk mat og kunnskap om andelslandbruk i nærmiljøet. Andelshagen fungerer også som en sosial arena med et levende fellesskap blant andelshaverne.

Andelslandbruket ved Prestegårdshagene er del av et større fellesskap innen andelslandbruk i Norge ved Økologisk Norge og deres satsning, www.andelslandbruk.no. Gjennom dette er Prestegårdshagene også knyttet til den verdensomspennende bevegelsen, Community Supported Agriculture (CSA).

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper om organiseringen:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Prestegårdshagene er organisert som et samvirke og årsmøtet er høyeste myndighet. Daglig drift sikres av gartner og daglig leder som er ansatt i virksomheten. I tillegg får vi hjelp av gartnerassistenter i det omfang budsjettet tillater.

Andelshavere bidrar selv på hver sin måte i form av hjelp på dugnader i åkeren, og via ulike arbeidsgrupper. Alle blir oppfordret til å bidra til fellesskapet på et eller annet vis, med det man kan og trives med.

Kontaktperson

Are Einari Björklund Skau
Telefon: 22 12 41 03
Tilbake til toppen